Södra Finland, Nyland
Lojo
Areal 1 km², inrättat 1964
 

Karkali naturreservat är ett av Södra Finlands finaste lundområden. Dess landskap har sin egen stämpel på såväl våren, sommaren som hösten. Sippornas prakt om våren är utan like och höstfärgerna lyser i mångskiftande färger.

Naturreservatets område är fredat i första hand för naturens fullkomliga skydd och för vetenskaplig forskning, men till skillnad från naturreservat i allmänhet är Karkali även öppet för allmänheten. Man får ändå bara bekanta sig med parken och dess sevärdheter genom att gå längs de markerade stigarna, eftersom områdets ömtåliga natur inte tål slitage som friluftslivet förorsakar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/karkali

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Karkali naturreservats karta i Utflyktskarta.fi.