Södra Finland, Nyland
Lojo
Areal 1 km², inrättat 1964
 

Karkali naturreservat är ett av Södra Finlands finaste lundområden. Dess landskap har sin egen stämpel på såväl våren, sommaren som hösten. Sippornas prakt om våren är utan like och höstfärgerna lyser i mångskiftande färger.

Naturreservatets område är fredat i första hand för naturens fullkomliga skydd och för vetenskaplig forskning, men till skillnad från naturreservat i allmänhet är Karkali även öppet för allmänheten. Man får ändå bara bekanta sig med parken och dess sevärdheter genom att gå längs de markerade stigarna, eftersom områdets ömtåliga natur inte tål slitage som friluftslivet förorsakar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/karkali

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Karkali naturreservats karta i Utflyktskarta.fi.