Instruktioner för att vistas och färdas i Karkali

I Karkali naturreservat är det förbjudet

 • att gå utanför de markerade stigarna,
 • att färdas på annat sätt än till fots eller på skidor,
 • att skräpa ned,
 • att skada vegetationen samt jordmånen eller berggrunden,
 • att störa eller skada djuren,
 • att jaga eller att fiska från stranden,
 • att plocka bär och svamp och att ta växter, djur eller delar av dem,
 • att låta hundar och katter samt övriga sällskapsdjur gå lösa,
 • att slå läger och att göra upp öppen eld,
 • att bada och ta i land annanstans än på det för ändamålet markerade platsen,
 • all verksamhet som förändrar eller stör naturen, landskapet eller den övriga omgivningen.

Karkali naturreservats ordningsstadga (på finska) i sin helhet.

På den ritade bilden en mullvad med daggmask i munnen.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer