Norra Österbotten
Kuusamo (kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Näränkä.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Näränkävaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

#näränkä #närängänvaara

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/naranka