Näränkäs läge i Finland.

Norra Österbotten
Kuusamo (www.kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Näränkä.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Näränkävaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/naranka.

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Näränkä

Se anvisning: Med bil till Näränkä

Utflyktskarta.fi: Näränkä