Norra Österbotten
Kuusamo (kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Närängänvaara.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Närängänvaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

#näränkä #närängänvaara

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/naranka

Kundtjänst

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Näränkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.