Kartor över och kommunikationer till Näränkä

Näränkäs naturskogar är belägna i södra Kuusamo och de gränsar i öst till ryska gränsen. Det är ca 60 km från Näränkävaara till Kuusamo och ca 130 till Suomussalmi. De närmaste byarna är Kurvinen, Teeriranta, Hossa och Murtovaara.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Kuusamo kommer man till Näränkä längs riksväg 5 (E63) via Murtovaara by. Från Kuusamo kör man ca 30 km längs riksväg 5 och tar av till vägen som går till Murtovaara och Hossa. (nr. 8421).
  • Då man kör till Suojärvis parkeringsplats kör man 27 km längs Murtovaarantie (nr. 8421) och vänder till vänster till Korpivaarantie och följer Näränkä-skyltarna i 14 km.
 • Pajupuronsuo-området är beläget i närheten av huvudväg 5 (E63). Den närmaste parkeringsplatsen är belägen vid riksväg 5, 33 km söder om Kuusamo i samband med Keros center för de stora rovdjuren, därifrån det är ca 3 km till området.
 • Virmajokiområdet är beläget östligaste ändan av Kuusamo kommun. Området nås från Kuusamo genom att köra via Lämsänkylävägen (nr. 866) till Tammela och Mattila eller via Pikkarainen till Latvajärvi.
 • Romevaara är belägen i närheten av Julman Ölkkys kanjonsjö och leden Ölökyn Ähkäsy. Den närmaste parkeringsplatsen finns vid vid södra ändan av Julma Ölkky.

Körinstruktion till:

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Till Näränkävaara: Från Kuusamohållet går det under skolåret dagligen bussar (matkahuolto.fi) längs Murtovaara - Hossa -vägen (nr. 8421), därifrån det ännu är 10 km till ledernas startpunkter vid Suolampis parkeringsplatsen.
 • Man kan komma med buss (matkahuolto.fi) på ett avstånd av ca 1-5 km från de övriga skyddsområdena som hör till Näränkäs naturskogar.fi. T.ex. till Romevaara kommer man från Kuusamo med bussen Linkki Matkahuolto.fi som trafikerar Murtovaara - Teeriranta.

Lämpliga startpunkter

 • Den parkeringsplatsen som är närmast Näränkävaara är Suolampi parkeringsplats vid foten av Näränkävaara.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta 1:100 000. Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas bl. a. i naturum samt från Karttakeskus eller i välförsedda bokhandlar.
 • Retkeily GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta S532 Murtovaara, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Grundkarta S5322 Murtovaara, 1:25 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförseda bokhandlar.
 • Grundkartblad nr. 4523 07, 4523 10, 4541 01, 4541 02, 4514 06, 4521 10-11,
  1:20 000.
  Kartorna kan köpas från Lantmäteribyråer, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 4523, 4541, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Näränkäs karta i Utflyktskarta.fi.