Puula och Kyyvesi

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
Ett flygfotografi av ett sjölandskap med många skogbeklädda öar. Flera av öarnas stränder är klippiga.

Östra Finland, Södra Savolax
Hirvensalmi (hirvensalmi.fi, på finska), Kangasniemi (kangasniemi.fi), S:t Michel (mikkeli.fi, på finska)
Areal Puula strandskyddsdområde 166 km² och Kyyvesi strandskyddsdområde 72 km², inrättat strandskyddsområde (1990), Natura 2000-område (1998)

Puula och Kyyvesi insjöområden erbjuder fina möjligheter till friluftsliv till sjöss, och där finns såväl båt- som kanotleder. Inom skyddsområdena finns det flera landstigningsplatser, av vilka många ligger vid fina sandstränder på holmar. De rena och fiskrika vattnen lockar både yrkes- och fritidsfiskare. De centralaste delarna av Puula och Kyyvesi ingår i strandskyddsprogrammet.

Båda insjöområdena är intressanta för de vidsträckta fjärdarna omges av skärgårdar. Dessa vildmarkslika vattenmiljöer bjuder inte bara friluftsfolk på lugn och ro utan här trivs också ett stort storlomsbestånd. Även den hotade arten vitryggig hackspett förekommer i Puula och Kyyvesi. I Puula finns också raukar, svampformade sällsynta stenformationer.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/puulaochkyyvesi

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929
saimaa(at)metsa.fi

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Utflyktskarta.fi. Öppna kartan över Puula och Kyyvesi på Utflyktskarta.fi.