Hepoköngäs naturskyddsområde läge i Finland

Kajanaland, Puolanka

Areal 1,7 km², inrättat år 1956


Hepoköngäs naturskyddsområde inrättades kring ett av Finlands högsta fria vattenfall Hepoköngäs. Vattenfallet ligger bland Kajanalands vackra skogbevuxna bergstrakter och är ett populärt utflyktsmål, som även rörelsehindrade lätt kan komma och beundra.

Älvdalen är frodig och själva ravinen djup. Hälften av naturskyddsområdet består av grandominerad gammal skog. På området påträffas också hotade och sällsynta arter.

#hepoköngäs #hepokongas

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hepokongas