Kundtjänst och vägledning

 • Vid Hepoköngäs parkeringsplats finns det en informationstavla. Från caféet vid bilvägen till Hepoköngäs vattenfall får man sommartid vägledning och broschyrer om näromgivningen.
 • Man får ytterligare information och kan köpa kartor från turistinformationen i Puolanka (puolanka.fi, på finska).
 • Tilläggsinformation från Kuhmos naturum Petola.

En människa sitter på huk och läser informationstavlan. Omkring och på taket av tavlan finns det mycket snö.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Hepoköngäs naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

 • Längs vägen till Hepoköngäs vattenfall före parkeringsplatsen finns det ett café, som är öppet på sommartiden.

Eldplats

 • Inom naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp öppen eld bara i kåtan, som ligger ovanför vattenfallet.
 • Längs vägen till Hepoköngäs vattenfall utanför caféet finns det en eldplats.
 • Kom ihåg att det är förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för terrängbrand.

En kota med eldplats i snöig skog.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv avfallshanteringen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • På Hepoköngäs parkeringsplats och vid kåtan finns det inva-toaletter.
 • I sommarcaféet finns en innetoalett.

Tre små byggnader i snöig skog.

Övernattning

 • Det är förbjudet att slå läger på naturskyddsområdet.

Övernattning i omnejden

 • I Puolanka centrum (15 km från området) finns ett hotell och ett campingområde.
 • I Paljakka finns ett hotell och stugor att hyra.
 • Läs mer om inkvarteringsmöjligheter i omnejden Paljakka (paljakka.fi) och Ukkohalla (ukkohalla.fi).

Tillgängliga tjänster

 • Lederna till Hepoköngäs vattenfall, friluftsanläggningarna och toaletterna lämpar sig bra för rörelsehindrade.
 • Den brantaste uppförsbackens lutning till utsiktsplattformen är 8 %.
 • Man kommer med rullstol till Hepoköngäs sommarcafé.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.