Kundtjänst och vägledning

 • Vid Hepoköngäs parkeringsplats finns det en informationstavla. Från caféet vid bilvägen till Hepoköngäs vattenfall får man sommartid vägledning och broschyrer om näromgivningen.
 • Man får ytterligare information och kan köpa kartor från turistinformationen i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska).
 • Tilläggsinformation från Kuhmos naturum Petola.

Informationstavlan vid Hepoköngäs parkeringsplats. Bild: Forststyrelsen

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

 • Längs vägen till Hepoköngäs vattenfall före parkeringsplatsen finns det ett café, som är öppet på sommartiden.

Eldplats

 • Inom naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp öppen eld bara i kåtan, som ligger ovanför vattenfallet.
 • Längs vägen till Hepoköngäs vattenfall utanför caféet finns det en eldplats.
 • Kom ihåg att det är förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand.

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv avfallshanteringen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • På Hepoköngäs parkeringsplats vid kåtan finns det en inva-toalett.
 • I sommarcaféet finns en innetoalett.

Övernattning

 • Det är förbjudet att slå läger på naturskyddsområdet.

Övernattning i omnejden

 • I närheten av området finns ett företag som hyr ut stugor.
 • I Puolanka centrum (15 km från området) finns ett hotell och ett campingområde.
 • I Paljakka finns ett hotell och stugor att hyra.
 • Läs mer om inkvarteringsmöjligheter i omnejden (matkailu.puolanka-lehti.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • Lederna till Hepoköngäs vattenfall, friluftsanläggningarna och toaletterna lämpar sig bra för rörelsehindrade.
 • Den brantaste uppförsbackens lutning till utsiktsplattformen är 8 %.
 • Man kommer med rullstol till Hepoköngäs sommarcafé.

Övrig service i omnejden

 • I Puolanka (www.puolanka.fi, på finska) centrum (på 15 km avstånd) finns närmaste bank, post, hälsocentral, butik, taxi, apotek och bensindistribution.
 • I Paljakka (www.paljakka.fi, på finska) turistcentrum finns det också rikligt med tjänster.
 • Sevärdheter i omnejden
  • Pirunkirkko (Djävulskyrkan) i närheten av Paljakka turistcentrum. Pirunkirkko skyddsskog ligger sydväst om Paljakka naturreservat. Pirunkirkko är en bergig och brant ravin, på vilkens botten ån Louhenjoki rinner fram.
  • Skogsforskningsinstitutets miljöprovbank i Paljakka (www.metla.fi, på finska). I provbanken bevaras prov från olika naturvetenskapliga undersökningar samt bl.a. förnaprov som samlats in i olika delar av landet under flera årtionden.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Hepoköngäs