Vandring

På själva området går en bra led (600 m) till själva sevärdheten. Leden är en del av Tonkohuikonen dvs. UKK-leden i Puolanka.

Långfärder till fots

De markerade lederna på området är en del av den 60 km långa UKK-leden, vars Puolankaetapp kallas för "Tonkohuikonen". Längs leden kan man övernatta i skärmskydd.

Rundslingan Köngäskierros (57 km), som går från Paljakka skidcentrum till Ukkohalla (ukkohalla.fi, på finska) och tillbaka, går söder om naturskyddsområdet. Det finns en förbindelseled 9,5 km från Köngäskierros till UKK-leden.

Titta på sevärdheter och utsikter

Hepoköngäs är ett av Finlands högsta fria vattenfall och en populär sevärdhet. Fallhöjden är 24 meter. Vattenfallet är speciellt ståtligt på våren och i början av sommaren under vårflödet. Man kan då höra bruset från vattenfallet på ett par hundra meters avstånd.

Vid vattenfallet finns det utsiktsplattformer, som man lätt kommer till också med rullstol. Det är 300 meter från parkeringsplatsen till den övre plattformen och 640 meter till den nedre plattformen. På vintern underhålls bilvägen fram till parkeringsplatsen.

Andra aktiviteter

 • Bekanta sig med en naturstig: Hepoköngäs naturstigen presenterar områdets geologi och andra naturfenom. Den geologiska naturstigen lämnas Hepoköngäs vattenfall -leden.
 • Fiska: Man kan fiska i ån Heinijoki, som rinner genom Hepoköngäs-området. Vissa partier av ån är på privatägd mark. Man kan fiska i Forststyrelsen vattendrag, när betalar den nya fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) och Forststyrelsens riksmfattande spöfisketillstånd (eraluvat.fi).
  • Tillstånd till de privata vattenområdena liksom också Forststyrelsens spöfisketillstånd kan köpas från Shell Osteri Ky i Puolanka.
  • Saarijärvi fiskeområde som förvaltas av Forststyrelsen, ligger på ca 35 km avstånd från Hepoköngäs. Kalliuskoski fiskeområde (kiiminkijoki.fi, på finska), som förvaltas av Kiminge älv fiskeområde, ligger på 18 km avstånd från Hepoköngäs.
  • Tillstånden till Forststyrelsens vattendrag kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Jaga: Hepoköngäs hör till jaktområdet för småvilt (5608 Puolanka). Jakttillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi). Ortsbor har s.k. fri jakträtt på området.
 • Plocka bär och svamp: Man kan plocka bär och svamp på området med stöd av allemansrätten.