Kartor över och kommunikationer till Hepoköngäs

Hepoköngäs naturskyddsområde ligger söder om stamvägen nr 78, ca 15 km från Puolanka centrum mot Hyrynsalmi.

Kommunikationer

Med bil

 • När man kommer från Puolanka -hållet kör man 5 km från Puolanka mot sydost längs väg nummer 78, Paltamontie. Där viker man av till väg nr 891 (Hyrynsalmentie) och kör 7 km. Därefter tar man åt höger till väg 8912 (Hepokönkääntie) och följer skyltningen. Från vägskälet är det 2 km till området.
 • Från väg 5 (E63) tar man av mot Hyrynsalmi, kör genom dess centrum och fortsätter 39 km längs väg nummer 891 (Hyrynsalmentie) mot nordväst. Sedan tar man av till vänster till väg 8912 (Hepokönkääntie) och följer skyltningen. Från vägskälet är det 2 km till området.
 • Från Suomussalmi (Ämmänsaari) tar man av till väg nr 892 (Kyröntie) och kör sedan 35 km. Vid Kytömäki tar man av till höger till väg nr 891 (Hyrynsalmentie) och kör längs den 19 km. Där man åter tar av till vänster till väg 8912 (Hepokönkääntie) och sedan följer skyltningen. Från vägskälet är det 2 km till området.
 • På vintern hålls vägen som går till Hepoköngäs öppen fram till parkeringsplatsen.
 • Körinstruktion till Hossa naturum.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Från Kajana till Puolanka kör bussturer. Det stannar i Puolanka, varifrån det är 16 km till Hepoköngäs.
 • Ett par bussturer trafikerar Uleåborg - Suomussalmi (Ämmänsaari). Bussen kör förbi vägskälet till Hepököngäs, varifrån det är två kilometer till området.
 • Från Suomussalmi går det en busstur av och an till Puolanka under vardagar, varifrån det är 16 km till området.
 • Ytterligare går det en busstur om vardagar från Puolanka till Taivalkoski.
 • Matkahuoltos tidtabeller (matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta nr 3444 01 Hepoköngäs, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta 3444 Lylykylä, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta R512 Puokio, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket samt i välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1: 200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Karta över UKK-leden "Tonkohuikonen" i Puolanka, 1:200 000. Karttakeskus, 2002. Kartor kan köpas från Puolanka turistinformation.
 • Köngäskierros (rundslinga) 1:50 000. Hyrynsalmi och Puolanka kommuner, Forststyrelsen, Metla och Kajanalands miljöcentral, 2002. Kartor kan köpas från Hyrynsalmi och Puolanka turistinfo.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplats

Hepoköngäs parkeringsplats

 • Hepokönkääntie 22, Puolanka (Puolango)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hepoköngäs karta i Utflyktskarta.fi.