Korouoma naturskyddsområde

2.6.2020
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk ny.
En mamma, tre barn och en hund tittar på kameran och ler under en ladugård byggd av trä. På porten på skylten står det KOROUOMA och SAUKKOVAARA.
Korouomas läge i Finland.Södra Lappland, Posio
Areal 26 km², statsrådets principbeslut gällande skyddsområden för gamla skogar 1996.
 
 

Korouoma sprickdal ligger på gränsen mellan Nordbotten och Koillismaa. Området är unikt ståtligt till sina terrängformer och sitt landskap. Det blivande naturskyddsområdets mål är att skydda de gamla naturskogarna, lundarna och bergets arter.

Korouomaområdet erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv, naturskådning, fiske samt till att bekanta sig med naturbrukets kulturhistoria.

#korouoma #korouomacanyon

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/korouoma