Korouomas historia

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
14.6.2021
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk.

På Korouomaområdet kan man se spår efter mänsklig aktivitet ända från slutet av 1800-talets slut. Områdets skogar har utnyttjats i flera sekel och Korojoki och dess bifloder har använts till flottning. Kvarlevor och spår från flottningens tider kan man se vid Kurttajoki i Koivuköngästrakten, invid stigen som går ner från Saukkovaara resterna efter flottningsmännens stuga samt resterna efter flottningsrännan vid mitten av Korojoki.

Får och boskap från områdets ödemarkshus har hafts på bete på sprickdalens botten, och det har likaså slagits hö på naturängarna till boskapsfoder som lagrats i lador. Björnar och örnar kunde gallra lammskaran. Man kan fortfarande se grunden av gamla lador invid älven. En del av naturängarna och ladorna iståndsätts för att efterföljande generationer skall få se dem.

En öppen äng där det växer små buskar. Vid ängens kant finns en gammal lada mellan träden.