Sevärdheter i Korouoma

2.6.2020
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk ny.
Saukko-oja i Korouoma. Bild: Minna Koramo.

I Korouomas mellersta del bildar sprickdalen under den omgivande terrängen en sliten ravindal, vars väggar är branta och ställvis lodräta, flera tiotals meter höga bergsstup.

De små bäckarna som brusande rinner ned för stupen fryser om vintrarna till isvattenfall. Isvattenfallen hålls frusna ända till långt in på våren. Regnmängden och kölden inverkar på isvattenfallens antal och form. De flesta vandrare nöjer sig med att beundra isvattenfallen på avstånd, medan klättringsentusiaster trotsar kylan och klättrar upp för vattenfallen mot klippavsatsen.

Korouomas isvattenfall medsols längs vandringsleden Koronjää dagstig:

Revontuliputous (Norrskensfallet)

Isen i Revontuliputous isvattenfall spricker lätt sönder och islagret är ofta tunt eftersom vattnet för det mesta flödar endast på senhösten.

 • Klippväggens höjd är cirka 40 meter
 • Klippväggens bredd 5–10 meter
 • Klippväggens branthet 80–90 grader
   

Tuulen tie (Vindens väg)

Tunna, pinnliknande isformationer, till största delen lodräta. Lämpar sig inte för klättring varje vinter.

 • Klippväggens höjd är cirka 40 meter
 • Klippväggens bredd 80–100 meter
 • Klippväggens branthet 85 grader
   

Jaska Jokunen (Charlie Brown)

Till Jaska Jokunen-vattenfallet strömmar vatten i allmänhet endast på senhösten och isen är därför tunn och spricker lätt sönder under de flesta vintrar. Vissa vintrar bildas en isgrotta i mitten på klippväggen. Isgrottan passar utmärkt till exempel för ett arktiskt övernattningsäventyr.

 • Klippväggens höjd är 50 meter
 • Klippväggens bredd 20–60 meter
 • Klippväggens branthet 50–90 grader
   

Onnekas (Den lyckosamme)

Isvattenfallet Onnekas ligger cirka 100 meter uppströms längs älven Korojoki från isvattenfallet Mammutti. Onnekas bildas mera sällan. 

 • Klippväggens höjd är 50 meter
 • Klippväggens bredd 20–25 meter
 • Klippväggens branthet 80–90 grader
   

Mammutti (Mammuten)

Isvattenfallet Mammutti är ett av Korouomas populäraste klättringsställen. På det breda vattenfallet finns flera klättringsrutter med varierande svårighetsgrad. Höjden på isvattenfallets högra kant är cirka 50 meter och bredden varierar från år till år. Bäcken som bildar isen på sluttningen rinner upp i insjön Yli-Voho. Största delen av bäckens klara vatten kommer från en källa och därför är isen som bildas av den blå.

 • Klippväggens höjd är 35–50 meter
 • Klippväggens bredd är 40 meter
 • Klippväggens branthet 50–90 grader
   

Ruskea virta (Bruna floden)

Isvattenfallet Ruskea virta längs klippan Piippukallio är det största och högsta isvattenfallet i Korouoma. Som Korouomas högsta isvattenfall erbjuder Ruskea virta utmaningar även för erfarnare isklättrare. Höjden på klättringsrutterna i mittpartiet är cirka 60 meter. Vattnet flödar kraftigt hela vintern och under kalla höstar kan man börja klättra redan i månadsskiftet oktober–november. De sista isbitarna försvinner för det mesta från klippväggen kring maj–juni.

 • Klippväggens höjd är 35–60 meter
 • Klippväggens bredd är 40 meter
 • Klippväggens branthet 70–90 grader

Ytterligare information om Korouoma finns på Posio turisms webbplats (posiolapland.com, på finska)