Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Korouoma

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Oulanka nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Guidade Utflykter och Uthyrning av Utrustning

Mat och Catering service

Logi

Övriga tjänster

  • Skafur-Tour
    • Semesteraktivitetspaket och naturresor