Kaihuanvaara och Kivalot

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Två personer som snöskor genom en solig vinterskog, träden har tung snö.

Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 83 km²

Områdena Kaihuanvaara och Kivalot passar bra för dagsutflykter och är lätta att nå. De skogklädda höjderna Kaihuanvaara och Kivalot är framträdande element i landskapet vid Kemi älv. Från höjderna har man en fin utsikt över älvdalen och omnejden.

På Kaihuanvaara råder det vildmarkstämning, och i de gamla skogarna uppe på höjderna får man vandra i lugn och ro. De mångsidiga vandringslederna på Kaihuanvaara erbjuder fina möjligheter till friluftsliv och ringvägen runt den skogklädda höjden lämpar sig utmärkt för cykling.

Förvaltningen av områdena Kaihuanvaara och Kivalot med vandringsleder och friluftsanordningar övergick till Forststyrelsen i början av år 2008. Områdena var tidigare Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar. Skogsforskningsinstitutet bedriver forskning på Kivalotområdet också i fortsättningen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kaihuanvaaraochkivalot

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kaihunvaaras och Kivalots karta i Utflyktskarta.fi.