Kaihuanvaara och Kivalot, läge i Finland.Södra Lappland
Rovaniemi (www.rovaniemi.fi, på finska)
Areal 83 km²

 

Porkkalampi skärmskydd. Bild: Rovaniemi stad

Områdena Kaihuanvaara och Kivalot passar bra för dagsutflykter och är lätta att nå. De skogklädda höjderna Kaihuanvaara och Kivalot är framträdande element i landskapet vid Kemi älv. Från höjderna har man en fin utsikt över älvdalen och omnejden.

På Kaihuanvaara råder det vildmarkstämning, och i de gamla skogarna uppe på höjderna får man vandra i lugn och ro. De mångsidiga vandringslederna på Kaihuanvaara erbjuder fina möjligheter till friluftsliv och ringvägen runt den skogklädda höjden lämpar sig utmärkt för cykling.

Förvaltningen av områdena Kaihuanvaara och Kivalot med vandringsleder och friluftsanordningar övergick till Forststyrelsen i början av år 2008. Områdena var tidigare Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar. Skogsforskningsinstitutet bedriver forskning på Kivalotområdet också i fortsättningen.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/kaihuanvaaraochkivalot.

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Se anvisning: Med bil till Kaihuanvaara och Kivalot

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kaihuanvaara och Kivalot

Utflyktskarta.fi: Kaihuanvaara och Kivalot