Pilke vetenskapscentrum

Pilke-huset. Bild: Flatlight Creative House.

Välkommen till Pilke vetenskapscentrum

Pilke är Forststyrelsens verksamhetsställe i Rovaniemi. I Pilke kundtjänst får du information om alla Forststyrelsens tjänster – från spårtillstånd till utflyktsrådgivning. Från Pilke-butiken i samband med kundtjänsten hittar du överraskande skogsrelaterade produkter. Pilke vetenskapscentrum i husets nedre våning berättar om skogarna i norr och om hur vi på många sätt är kopplade till skogen och dess produkter varje dag.

Öppettider år 2023

Vetenskapscentrum:

1.–8.1.2023
må 9–16, ti–fr 9–18, lö–sö 10–16

9.1.–31.5.2023
ti–fr 9–18, lö–sö 10–16 (stängt på måndagar)

1.6.–31.8.2023
må 9–16, ti–fr 9–18, lö–sö 10–16

1.9.– 30.11.2023
ti–fr 9–18, lö–sö 10–16 
(stängt på måndagar)

1.–31.12.2023
må 9–16, ti–fr 9–18, lö–sö 10–16

Kundtjänst och butik:
må 8–16
ti-fr 8–18
lö-sö 10–16

Det finns några undantagarna, läsä mera av den på Pilke-sidan (tiedekeskus-pilke.fi, på finska eller engelska).

Pilke-huset är stängt den andra påskdagen, första maj och 24.12. 

Rätten till ändringar förbehålls.

Kontaktuppgifter

Adress: Ounasjoentie 6, 96200  Rovaniemi
Telefon: 0206 39 7820 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
E-post: pilke(at)metsa.fi

Läge: Lappland, Rovaniemi. Mer information om evenemang i Pilke finns på Pilke vetenskapscentrums sidor (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).

Besök oss: Pilke vetenskapscentrum och Pilke-butiken. Vetenskapscentrets biljettpriser och öppettider finns på Pilke vetenskapscentrums webbsida. Läs mer.

Värt att se och göra: Pilke-huset är ett fantastiskt exempel på skicklig finsk träbyggnad. Läs mer.

Passar för: Passar personer i alla åldrar som är intresserade av skogen och förhållandet till skogen. Ett utmärkt besöksmål för hela familjen! Lämpar sig även för daghems- och skolgrupper, Tyky-grupper och pensionärer. Tillgänglig.

Service: Butik, utflyktsrådgivning, samlingstillstånd för hyggesavfall, fiske-, jakt- och spårtillstånd, trådlöst nät. Läs mer.

Fortstyrelsen ansvarar för naturumets verksamhet.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pilke

Pilke

   #TiedekeskusPilke