Besök Pilke vetenskapscentrum

Öppettider år 2021

Vetenskapscentrum:
1.1.– 31.5.2021 ti–fr 9 –18, lö–sö 10 –16 (måndagar stängt)
1.6. – 31.8. ti–fr 9 – 18, lö–sö 10 – 16 (måndagar stängt)
1.9. – 31.12.20 ti–fr 9 – 18, lö–sö 10 – 16 (måndagar stängt)

Kundtjänst och butik:
1.1. – 31.5.2021 må 8 – 16, ti–fr 8 –18, lö–sö 10 –16
1.6. – 31.8.  må 8 - 16, ti–fr 8 – 18, lö–sö10 – 16
1.9. – 31.12. må 8 – 16, ti–fr 8 – 18, lö–sö 10 – 16

Det finns några undantagarna, läsä mera av den på Pilke-sidan (tiedekeskus-pilke.fi, på finska eller engelska).

Pilke-huset är  stängt den andra påskdagen och 24.12. 

Rätten till ändringar förbehålls.

Kontaktuppgifter

Adress: Ounasjoentie 6, 96200  Rovaniemi
Telefon: 0206 39 7820
E-post: pilke(at)metsa.fi

Inträde

Läs mer på Pilke vetenskapscentrums webbplats (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).

Kommunikationer och kartor

Pilke-huset ligger i Rovaniemi centrum, i början av Ounasjoentie, väster om riksväg E4. Det tar ca 5–10 minuter att gå från stadskärnan till Pilke.

Med bil

  • Från centrum eller via korsningen mellan huvudvägarna mot norr (E4 och stamväg 79) åker man först till Lapinkävijäntie och viker sedan av till Ounasjoentie.
  • Kundparkering finns på följande ställen: 5 platser på Ounasjoentie framför Pilke-huset (1 h med parkeringsskiva), 14 platser i ändan av huset samt hela översta våningen av det närliggande parkeringshuset.

Med allmänna kommunikationer

  Pilke

  #luontoonfi

 

 

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer