Besök Pilke vetenskapscentrum

Öppettider år 2021

Vetenskapscentrum:
1.1.– 31.5.2021 ti–fr 9 –18, lö–sö 10 –16 (måndagar stängt)
1.6. – 31.8. ti–fr 9 – 18, lö–sö 10 – 16 (måndagar stängt)
1.9. – 31.12.20 ti–fr 9 – 18, lö–sö 10 – 16 (måndagar stängt)

Kundtjänst och butik:
1.1. – 31.5.2021 må 8 – 16, ti–fr 8 –18, lö–sö 10 –16
1.6. – 31.8.  må 8 - 16, ti–fr 8 – 18, lö–sö10 – 16
1.9. – 31.12. må 8 – 16, ti–fr 8 – 18, lö–sö 10 – 16

Det finns några undantagarna, läsä mera av den på Pilke-sidan (tiedekeskus-pilke.fi, på finska eller engelska).

Pilke-huset är  stängt den andra påskdagen och 24.12. 

Rätten till ändringar förbehålls.

Kontaktuppgifter

Adress: Ounasjoentie 6, 96200  Rovaniemi
Telefon: 0206 39 7820
E-post: pilke(at)metsa.fi

Inträde

Läs mer på Pilke vetenskapscentrums webbplats (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).

Kommunikationer och kartor

Pilke-huset ligger i Rovaniemi centrum, i början av Ounasjoentie, väster om riksväg E4. Det tar ca 5–10 minuter att gå från stadskärnan till Pilke.

Med bil

  • Från centrum eller via korsningen mellan huvudvägarna mot norr (E4 och stamväg 79) åker man först till Lapinkävijäntie och viker sedan av till Ounasjoentie.
  • Kundparkering finns på följande ställen: 5 platser på Ounasjoentie framför Pilke-huset (1 h med parkeringsskiva), 14 platser i ändan av huset samt hela översta våningen av det närliggande parkeringshuset.

Med allmänna kommunikationer

  Pilke

  #luontoonfi