Att se och göra i Pilke vetenskapscentrum

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Pilke vetenskapscentrum

Se skogen för alla träd!

I Pilke vetenskapscentrum får bekanta du dig med skogarna i norr med alla sinnen och genom att göra själv. Pilke berättar om de finska skogarna – vad de ger oss, vad vi kan göra i skogen och hurdant förhållande vi har till den. I vetenskapscentret lär du dig om hållbart utnyttjande av skogarna och får information om våra skogars mångsidiga gåvor, produkter och nyttigheter. Pilke berättar om nuläget och möjligheterna för mångbruk i skogarna, om en ljus framtid.  Den upplevelserika och interaktiva utställningen passar alla åldrar, om du så kommit för arbete, studier eller semester.


Trähuset Pilke

Pilke är ett trähus som fungerar som Forststyrelsens verksamhetsställe med 130 anställda. Pilke-huset är ett fantastiskt exempel på skicklig finsk träbyggnad. Huset ritades av Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, och huvudplaneraren var Teemu Palo. Man ville att Pilke skulle uttrycka Forststyrelsens miljöriktlinjer och göra rättvisa för en stadsbildsmässigt betydande byggnadsplats. Utgångspunkten var trä: det är nära kopplat till Forststyrelsens verksamhet, men är även ett hållbart alternativ. Läs mer om Pilke-huset på Pilke vetenskapscentrums sidor (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).


Husguidningar och verkstäder

Vi ordnar även ca 15 minuters guidade rundturer särskilt för personer som är intresserade av träbygge och arkitektur. Under guidningen får man bekanta sig närmare med träbyggnaden. Läs mer om Pilke-rundturen på Pilke vetenskapscentrums sidor (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).

För daghems- och skolgrupper (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska) erbjuder vi ett funktionellt inlärningssätt för att bekanta sig med skogarna i norr och vårt förhållande till skogen på ett nytt och roligt sätt. Det kostar ingenting att lära sig i Pilke: verkstaden och inträde är avgiftsfritt för grupper. Mer information om Pilke-husets verkstadsutbud finns på Pilke vetenskapscentrums sidor (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).