UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks-objekten skildrar historier om jordklotets födelse och kulturernas uppkomst vid geologiska naturobjekt på olika håll i världen. UNESCO Global Geopark-status har beviljats till 161 (2020) unika geologiska turistregioner runt om i världen. Geopark-områdena är unika för att de omfattar internationellt värdefulla klipp- eller markformationer.

Rokua UNESCO Global Geopark är tills vidare det enda objektet i Finland som ingår i detta program med unika geologiska naturobjekt. Rokua Geoparks exempel har inspirerat också andra regioner i Finland att ansöka om status som en UNESCO Global Geopark. Geopark-projekten i Saimenområdet och Lauhanvuori–Hämeenkangas har lämnat sina ansökningar 2017 och 2018. Senare kommer möjligtvis även projekten för Salpausselkä och Lappajärvi att ansöka om medlemskap.

Rokua UNESCO Global Geopark

Rokua Geopark ligger i Norra Österbotten i kommunerna Muhos, Utajärvi och Vaala. Området är Finlands första och tills vidare enda objekt som ingår i UNESCOs program IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme). Rokua Geopark skildrar historien om den senaste istiden: hur den retiredade isen formade naturen, hur människan följde den smältande isranden och havsstranden som drog sig tillbaka och satte sina egna spår på miljön.

Rokua Geopark är ett mycket varierande område. I regionen finns tre olika landskapsvårdsområden: Rokua, Ule älv och Ule träsk. Rokua Geoparks natur, växter och djur samt kultur bottnar i urgamla geologiska händelser och regionens historia.  Urberget i regionen är 2,7 miljarder år gammalt. I formationerna ovanpå urberget syns tydliga spår av istiden för bara 10 000 år sedan. Över dessa ligger avlagringar som skildrar bland annat jordbrukets, tjärans och laxens historia samt belyser arkitekturen. I regionen finns också Rokua nationalpark och Ule träsk strövområde.

Besökare i området valde Rokua Geopark och Rokua nationalpark till Årets utflyktsmål 2018.

Mer information: Rokua nationalpark och Ule träsk strövområde.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark är ett naturturismområde som spänner över tio kommuner i Södra Österbottens, Norra Satakundas och Nordvästra Birkalands gränsområden. De geografiska objekten i området ligger huvudsakligen i Lauhanvuori och Kauhaneva–Pohjankangas nationalparker, Haapakeidas myrskyddsområde samt Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde. Bland annat Alkkianvuori i Parkano och Karvia gränsområden, Kaidatvedet i Parkano, Käskyvuori och Aitoneva i Kihniö samt Varggrottan och Iso-Kakkori i Bötom är viktiga geografiska objekt och naturobjekt inom Geopark-området.

Den geologiska historien bakom Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark skildrar hur det forntida bergsmassivet uppkom och förstördes samt hur landskapet förvandlades till den myrmark det är idag. Tecken på landskapets förvandling syns tydligt i områdets berggrund och jordavlagringar. De äldsta stenarna i området är 1 900 miljoner år gamla. De uppkom djupt i bergens innandöme. De yngsta stenarna blev till av sandavlagringar vid ett tropiskt hav för cirka 600 miljoner år sedan.

De enorma ismassorna under istiden for varsamt fram med trakten, så att många av de gamla avlagringarna bevarades. Regionen är viktig för forskningen i den geologiska utvecklingen i Nordeuropa. Efter istiden stod området nästan helt under vatten, men landhöjningen var snabb. Marken formades av händelser som är förknippade med landhöjningen, såsom strandförskjutningen och uppkomsten av myrar. Området är känt för sin brokiga mångfald av myrtyper.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark lämnade sin ansökan till UNESCO i november 2018 och ett beslut väntas våren 2020.

Mer information: Lauhanvuori nationalpark och Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi, på finska).

Saimaa Geopark

Saimaa Geopark i Södra Karelen och Södra Savolax har ansökt om Geopark-status hos UNESCO. Saimaa Geopark för fram områdets unika geologiska värden, ökar lokalbefolkningens kunskap om sin hemtrakt och utvecklar regionens lokala ekonomi med hjälp av hållbar utveckling och ansvarsfull turism. Saimaa Geopark lämnade sin ansökan till UNESCO 2017.

I regionen finns flera av Forststyrelsens utflyktsmål. De är Neitvuori (S:t Michel), Kärnäkoski fästning (Savitaipale) och Pisamalahti fornborg (Sulkava).

Mer information: Neitvuori-LuonteriKärnäkoski fästning och Pisamalahti fornborg.

Världsarvet Kvarkens Skärgård

I Finland finns också många andra värdefulla och intressanta geologiska naturobjekt. Det mest värdefulla av dessa är Kvarkens Skärgård, som är Finlands enda naturarvsobjekt på UNESCOs lista över världsarv.

Mer information: Kvarkens skärgård.