UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks-objekten skildrar historier om jordklotets födelse och kulturernas uppkomst vid geologiska naturobjekt på olika håll i världen. UNESCO Global Geopark-statusen har beviljats 177 unika geologiska turistområden runt om i världen. Områdena är unika för att de omfattar internationellt värdefulla klipp- eller markformationer.

Från Finland har till detta program för unika geologiska naturobjekt godkänts Rokua UGGp, Lauhanvuori - Hämeenkangas UGGp, Saimen UGGpSalpausselkä UGGp och Kratersjön UGGp.

Rokua UNESCO Global Geopark

Två terrängcyklister på en sandväg i skogen. Skogen omkring dem är ljus tallmoskog i sommarskrud.

Rokua Geopark ligger i norra Österbotten i kommunerna Muhos, Utajärvi och Vaala. Det är Finlands första destination i UNESCO:s IGGP (International Geoscience and Geoparks Program) program. Rokua Geopark berättar historien om den föregående istiden: Hur rörlig is har format naturen, hur människan har följt smältande is och den tillbakadragna stranden och satt sitt prägel på miljön. Områdets olika vandringsmöjligheter, naturliga och kulturella attraktioner och turisttjänster erbjuder intressanta upptäckter i Nordens natur.

Blommande backtimjan på en tuva ljus lav.
Rokua Geopark omfattar tre olika landskapsområden: Rokua, Oulujoki och Oulujärvi. Istidens arv bevisas av områdets rullande åsar, djupa slukhål, klara sjöar och dammar och bördiga älvdalar. Berggrundsstrukturerna berättar en mycket längre historia, eftersom gnejs stenar upp till 2,8 miljarder år gamla är del av EU: s äldsta berggrund. Värdefull geologi återspeglas på många sätt i biota och i mänsklig bosättnings historia. Sällsynta insekts- och växtarter som vild timjan och dyn fjäril finns i åsarnas sluttningar. Vid vattnet och på åsarnas sluttningar finns en värdefull kulturhistorisk ensemble, från spåren som lämnats av de första invånarna i stenåldern till tjäråldern, försenad turism och modern arkitektur.

I området finns det också Rokua National Park, Ule träsk strövområde och Liimanninkoski Grove Nature Reserve.

Mer information: rokuageopark.fi (på engelska) 

En vandrare i en ljus, öppen tallskog tittar leende över axeln rakt in i kameralinsen. Vandraren har en ryggsäck på ryggen.

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark

Upplev friden och mystiken på de ödemarksliknande myrarna. Hitta spår av forntida geologiska händelser.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ligger i västra Finland, i gränsregionen mellan tre landskap, i ett område som sträcker sig över nio kommuner. Geoparken sammanför områdets geologiska arv av internationell betydelse, den värdefulla naturen, den lokala kulturens särdrag samt de mest attraktiva turismtjänsterna. En grupp vandrare vid foten av ett stort, runt stenblock i skogen. I förgrunden finns en informationstavla.Lauhanvuori och Kauhaneva-Pohjankangas nationalparker, Hämeenkangas, Haapakeidas och andra storslagna objekt ger en utmärkt bild av Geoparkens unika natur och geologiska historia. Den forna bergskedjan har under två miljarder år omvandlats till ett landskap med myrar, skogar, älvdalar och åsar, där charmiga byar, kyrkor, stenbroar och gamla byggnader blåser liv i regionens speciella lokala historia och kultur. 

För vandrare och personer som rör sig i naturen finns det ett bra utbud av leder i olika typer av terräng, från tallmoar till öde myrar höljda i mystik. I Geoparken får du bekanta dig med naturens under på nära håll och kanske ta ett dopp i en av de klara sjöarna eller exotiska gölarna. Njut av härliga delikatesser tillredda av rena råvaror i regionens restauranger och caféer eller köp en färdiga matsäck att ta med på utflykten.  Spångstig över ett stenfält. Kring stenfältet står grönskande skog.Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark fick status som UNESCO Global Geopark 2020. Geoparken är den andra i sitt slag i Finland. Området ligger cirka en timme i bil från Birkalands, Satakuntas och Södra Österbottens landskapscentrum, alltså från Tammerfors, Björneborg och Seinäjoki. Tågen stannar vid Parkano station i Geoparken. 

Mer information: Lauhanvuori nationalpark och Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi, på finska).

Myrlandskap vid stranden av en tjärn på sommaren. På myren växer blommande tuvull och tallar. En mås har landat på en tuva på myren.Saimaa UNESCO Global Geopark

Saimen (finska: Saimaa) har öppna sjöar, labyrintiska skärgårdar, sandstränder, klart vatten och urgammal berggrund samt människoliv under årtusenden. Saimaa Geopark lyfter fram södra Saimen och dess attraktioner, som öppnar berättelsen om den labyrintiska vattendragets geologi, natur och människoliv på ett helt nytt sätt. Utvecklingen och vattennivån i Saimen har påverkats särskilt av sydostlig lutning av landet på grund av ojämn landhöjning under perioden efter den senaste istiden. Vid Saimens strand kan denna utveckling ses på olika höjdnivåer såsom fornstränder och förhistoriska klippmålningar på branta klippor.

Flygfoto: Ett sjölandskap sommartid med öar.

Saimaa Geopark, belägen i södra Karelen och södra Savo, fick UNESCOs globala geoparkstatus 2021. Saimaa Geopark lyfter fram regionens unika geologiska värd, stärker lokalbefolkningens kunskap om det lokala området och utvecklar regionens lokala ekonomi genom hållbar utveckling och ansvarsfull turism.

Flygfoto: Ett sjölandskap sommartid med öar.

Lämplighet: Lämplig för hela familjen, särskilt till de som är intresserade av vandring och natur- och kulturturism. Saimaa Geopark Partner-entreprenörer erbjuder tjänster för olika typer av turister - båtfolk, vandrare och cyklister. Vissa rekreationsområden är delvis lämpliga för funktionshindrade.

I regionen finns flera av Forststyrelsens utflyktsmål. De är Neitvuori-Luonteri (S:t Michel), Kärnäkoski fästning (Savitaipale) och Pisamalahti fornborg (Sulkava).

Flygfoto: Ett sjölandskap sommartid med öar.

Salpausselkä UNESCO Global Geopark

Salpausselkä Geopark, som består av sex kommuner i Päijänne-Tavastland, lyfter fram geologiskt viktiga områden och imponerande landskap från Första Salpausselkä till södra Päijänne. 

Flygfoto: Ett sjölandskap sommartid med öar.

Salpausselkä Geopark fick UNESCOs globala geoparkstatus 2022. Salpausselkäryggarna är Finlands internationellt mest kända geologiska naturarv. Den Första och Andra Salpausselkä, som går genom hela södra Finland, är som högst och mest imponerande i Salpausselkä Geopark-området. De bildar en unik helhet som avspeglar de forntida glaciärälvarnas strömning tillsammans med långa åsryggar som riktar sig norrut likt solfjädrar.

Salpausselkäryggarna och åsarna med sina fina terränger för friluftsliv och rikliga grundvattenreserver har i huvudsak bildats av grus och sand som transporterats, sorterats och skiktats av smältvattenströmmar i slutet av den senaste istiden för cirka 12 000 år sedan. Inlandsisen och dess smältvatten har för sin del också format de klippobjekt i området som uppkom för nästan 2 miljarder år sedan till sådana som de är idag. Områdets hundratals sjöar, från små dödissjöar till Finlands näst största sjö i Päijänne, skapar exceptionellt fina landskap och rekreationsmöjligheter.

Flygfoto över smala åsar. De två öarna är förbundna med en bro.

Kelvenne och Pulkkilanharju i Päijänne nationalpark med sina förträffliga landskap samt skyddsområdet Paistjärvi är viktiga objekt i Salpausselkä Geopark-området. Även bland annat Kammiovuori, Vesijako naturpark, Koreakoivu och Kutajärvi geo-, natur- och kulturobjekt finns i området.

Bekanta dig med Päijänne nationalpark och Paistjärvi skyddsområde

Sommar sjölandskap.
 

Kratersjön UNESCO Global Geopark

En flygbild som visar ett sommarlandskap med en by och en sjö bakom den.

Kratersjöns geopark med sitt kosmiska ursprung ligger i Södra Österbotten i Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi och Vindala kommuner. Som namnet antyder berättar Kratersjön historien om en region som formats av ett meteoritnedslag. Lappajärvi kratersjö uppkom för 78 miljoner år sedan när en asteroid som kretsat kring solen i cirka 4,5 miljarder år kolliderade med en annan asteroid i omloppsbana mellan Mars och Jupiter. Kollisionen ledde till att en meteorit med en diameter på över en kilometer träffade marken vid dagens Lappajärvi, som på den tiden låg närmare ekvatorn. Kollisionen orsakade enorm förödelse som förstörde allt levande inom flera hundra kilometers radie och gav upphov till en krater med en diameter på 22 kilometer, vars kanter reste sig upp till 750 meters höjd.

Under de miljontals år och de istider som förflutit sedan dess har kontinentalplattorna rört sig och kratern har jämnats ut. Än idag är det ändå möjligt att se och uppleva kraterns upphöjda rand från Lakeaharju i Vindala till Pyhävuori i Alajärvi, som är de två högsta punkterna i området och bjuder på de finaste utsikterna över kratersjön. Av det forna nedslaget syns även kraterns centrala upphöjning, som är den största ön i Lappajärvi, Kärnänsaari. Du kan bekanta dig med Kratersjöns geopark utmed Kratersjöns Geovandringsled, som består av geologiska objekt i omgivningarna runt Lappajärvi nedslagskrater. Längs leden presenteras på ett mångsidigt sätt såväl regionens jordartslära och geomorfologi som i viss mån även dess historia.

Ett somrigt sjölandskap sett från en hög backe.

Meteoriten som skapade kratern förstördes i explosionen och blandades med den smälta lokala berggrunden. Till följd av nedslaget uppstod ett flertal bergarter, varav de viktigaste är kärnäit och suevit. I kärnäit finns många osmälta mineraler i helt smält grundmassa. Kärnäit kan fortfarande ses i unika blottade partier av berggrunden på Kärnänsaari i Lappajärvi. Suevit bildades av material som slungades ut i luften ur kratern vid explosionen. Bergarten består av krossade sten- och mineralfragment som blandades med stensmälta i luften. Suevit är en skör blandning av krossade och smälta fragment. I suevit finns sällsynta nedslagsdiamanter som endast har upptäckts i tre kratrar i hela världen. Suevit förekommer endast i form av stenblock på kratersjöns södra och sydöstra sida.

Kratersjöns Geopark (kraatterijarvigeopark.fi)

Närbild av en bergart.

Världsarvet Kvarkens Skärgård 

I Finland finns också många andra värdefulla och intressanta geologiska naturobjekt. Det mest värdefulla av dessa är Kvarkens Skärgård, som är Finlands enda naturarvsobjekt på UNESCOs lista över världsarv.

Mer information: Kvarkens skärgård.