Kundtjänst och vägledning

 • Savukoskis Naturum Korvatunturi är beläget ca 100 km från Kemihaaras ödemarksområde. I naturumet får man information om området samt kartor och fisketillstånd.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och caféer

 • De närmaste butikerna finns i Savukoski (www.savukoski.fi, på finska) och i Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska) 

Stugor

 • I Uittipiekkas ödestuga och reserveringsstuga kan man laga mat.
 • Att göra upp eld på ödemarkområdet är tillåtet endast med tillstånd av markägaren.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de byggda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är rena, men det rekommenderas att man kokar sitt dricksvatten först.

Avfallshantering

 • Det finns ett avfallskärl på Kemihaaras parkeringsplats. 
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns avfallskärl vid stugorna, men besökare uppmanas att föra sitt avfall bort ur terrängen.
 • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

WC

Övernattning

Tältning

 • Det finns inga tältningsområden på ödemarksområdet, men det är tillåtet att tälta enligt allemansrätten.

Öde- och reserveringsstugor

Övernattning i omnejden

 • Kemihaaras loma, som verkar i en f.d. gränsbevakningsstation, erbjuder inkvartering.
 • Om omnejdens övriga inkvarteringsservice finner man information på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).

Uthyrning av utrustning

 • Man kan göra förfrågningar om friluftsutrustning i omnejdens turistföretag, om vilka man får information på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på ödemarksområdet.

Övrig service i omnejden

 • Man finner information om omnejdens service på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).