Kundtjänst och vägledning

 • Savukoskis Naturum Korvatunturi är beläget ca 100 km från Kemihaaras ödemarksområde. I naturumet får man information om området samt kartor och fisketillstånd.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och caféer

 • De närmaste butikerna finns i Savukoski (www.savukoski.fi, på finska) och i Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska) 

Stugor

 • I Uittipiekkas ödestuga och reserveringsstuga kan man laga mat.
 • Att göra upp eld på ödemarkområdet är tillåtet endast med tillstånd av markägaren.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de byggda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är rena, men det rekommenderas att man kokar sitt dricksvatten först.

Avfallshantering

 • Det finns ett avfallskärl på Kemihaaras parkeringsplats. 
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns avfallskärl vid stugorna, men besökare uppmanas att föra sitt avfall bort ur terrängen.
 • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

WC

Övernattning

Tältning

 • Det finns inga tältningsområden på ödemarksområdet, men det är tillåtet att tälta enligt allemansrätten.

Öde- och reserveringsstugor

Övernattning i omnejden

 • Kemihaaras loma, som verkar i en f.d. gränsbevakningsstation, erbjuder inkvartering.
 • Om omnejdens övriga inkvarteringsservice finner man information på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).

Uthyrning av utrustning

 • Man kan göra förfrågningar om friluftsutrustning i omnejdens turistföretag, om vilka man får information på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på ödemarksområdet.

Övrig service i omnejden

 • Man finner information om omnejdens service på Savukoskis webbsidor (www.savukoski.fi, på finska).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).