Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kemihaara ödemarksområde

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Kemihaara ödemarksområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken. 

Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice 

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Färdtjänst

Övriga tjänster