Norra Lappland
Enontekis
Areal 1274 km², inrättat 1991
 

Pöyrisjärvi ödemarksområde är ett område för erfarna och välutrustade vandrare. Sitt namn har ödemarken fått av sjön Pöyrisjärvi i områdets norra del. Vandrarna minns säkert länge sanddynerna på norra sidan och områdets åsar. De svagt kuperade fjäll- och skogsmarkerna är en ytterst fin vandringsterräng, men de stora myrområdena är det ändå klokast att gå runt.

Det finns inga markerade vandringsleder på Pöyrisjärvis ödemarksområde, men det finns många gamla omarkerade färdrutter, eftersom trakten traditionellt varit viktiga fiske-, jakt- och renskötselområden för ortsborna. På ödemarksområdet finns även Kalkujärvi och Pöyrisjärvi lappbyar, som fortfarande är bebodda en del av året.

Förutom vandring erbjuder Pöyrisjärvi ödemarksområde goda möjligheter till kanotturer, fiske och terrängcykling. De största älvarna Pöyrisjoki och Käkkälöjoki erbjuder goda förutsättningar för såväl kanotister som fritidsfiskare.

Pöyrisjärvi ödemark omges av flera olika skyddsområden. På södra sidan om området finns Saaravuoma - Kuoskisenvuoma myrskyddsområde och på ostsydöstra sidan finns Pulju ödemarksområde och Lemmenjoki nationalpark. I Norge, nordnordost om Pöyrisjärvi ödemarksområde ligger Övre Anarjokka nationalpark (miljodirektoratet.no, på norska). Innanför Pöyrisjärvi ödemarksområde ligger Pöyrisvuoma myrskyddsområde.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/poyrisjarvi