Vad kan man göra i Pöyrisjärvi?

Vandra längs markerade leder

På Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det inga markerade vandringsleder, men på området går det flera etablerade färdrutter, längs vilka posten transporterats till områdets invånare i början av senaste århundrade. I ödemarksområdets omedelbara närhet går en markerad led. 

Cykla

På Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det inga markerade terrängcykelleder, men det finns terrängspår på området längs vilka man såväl kan vandra som köra med terrängcykel på. Dessa leder är både lått och ytterst krävande och en terrängcyklist som följer dem måste vara väl förbereddbör och ha med sig en noggrann karta och en kompass. Pöyrisjärvi ödemarksområde ligger långt ifrån bosättningar och i ödemarksområde det finns platser där mobiltelefonen inte fungerar. 

En terrängled går genom fjällvegetation i höstfärger.

Paddla och ro

På Pöyrisjärvis ödemarksområde är paddlingsmöjligheterna goda. Älvar som lämpar sig för paddling är bl.a. Pöyrisjoki, som börjar vid Pöyrisjärvi, samt Käkkälöjoki.

Bekanta sig med naturumet

Söder om Pöyrisjärvi ödemarksområde finns Enontekis kyrkoby Hetta, där man kan bekanta sig med Fjäll-Lapplands naturum, som är en av Forststyrelsens ställen med kundtjänst. I naturumet får man information om Pöyrisjärvi ödemarksområde och där kan man boka Pöyrisjärvi reserveringsstuga.

Göra skidturer i terrängen

På ödemarksområdet kan man skida fritt, men det finns inga maskinellt underhållna spår eller markerade skidspår.

Fiska

På Pöyrisjärvi ödemarksområde kan man meta och pilka och då krävs inget tillstånd. I de strömmande vattnen är det inte tillåtet att pilka eller meta med mask. Då man fiskar i ödemarkens älvar bör man ha betalat den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) samt löst in Forststyrelsens fisketillstånd 1551 Enontekis fiskeområde (eräluvat.fi). Fisketillstånd säljs i Fjäll-Lapplands naturum och förutom Forststyrelsens övriga ställen med kundtjänst även av lokala företagare. Med den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) kan man fiska i områdets sjöar och tjärnar.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi.

Deltaga i guidning av grupp i naturumet och i terrängen

Enontekis områdets turistföretagare, bl.a. byarnas Näkkälä och Nunnanen turistserviceföretagare, arrangerar guidade turer till ödemarksområdet. 

I Fjäll-Lapplands naturum i Enontekis kyrkoby kan man på beställning och mot en avgift få en guidad tur i utställningen.

Jaga

På Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det två jaktområden, som det säljes tillstånd till: 1615 Näkkälä och 1616 Nunnanen (eräluvat.fi). Arterna som kan jagas är bl.a. dalripa, hare samt vattenfåglar. Jakttillstånd säljs i Fjäll-Lapplands naturum

För områdena säljs en dygnvis begränsad mängd tillstånd för småvilt, vilka tillåter icke ortsbor att jaga inom de givna jakttiderna. Renskötsel är en betydande näring inom området, så med de tillstånd som säljs är det förbjudet att jaga med drivande hund. De som på vårvintern jagar med hund bör ta reda på renhjordarnas läge av hjordlagens kontaktpersoner innan de ger sig av på jakt.

De som är permanent bosatta i Enontekis, Enares och Utsjokis kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun. Lokalbefolkningen har även rätt att fånga dalripor med snara. Denna "livets fågel" är ju fortfarande en viktig inkomstkälla för många familjer i Enontekis.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. Av de bär som växer på området är det populäraste hjortronet, som mognar på sensommaren och som växer på myrområdena i olika delar av ödemarkområdet. Blåbär och lingon kan man plocka i områdets södra delar och kråkbärets vänner får sitt lystmäte även på Pöyrisjärvis sanddyner. I områdets skogbevuxna delar får även svampplockare sin korg fylld. Även om svamparna är renarnas delikatess, blir det varje år rikligt av ruttnande svampar kvar i skogarna.