Tsarmitunturi ödemarksområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Snöig granskog framför, snöig bergstopp i bakgrunden.

Norra Lappland
Enare
Areal 150 km², inrättat 1991

Tsarmitunturi ödemarksområde är en förhållandevis liten, men till sitt landskap en ovanlig fjällödemark i Enare kommun i närheten av den ryska gränsen. Ödemarksområdet är beläget mellan vägarna som går från Ivalo till Nellim och till Raja-Jooseppi samt den ryska gränsen. Ödemarkens kärna består av Tsarmitunturis högland och Akalauttapää, som skiljs åt av den djupa ravinen Pahakuru.

Fjällområdet är inramat av med granbestånd med hängande skägglav och på den norra sidan av gamla tallurskogar. Sluttningarna sipprar av sval fukt, och de små källornas vatten bildar bäckar, som till slut mynnar ut i Luttojoki eller Paatsjoki.

Det finns inga friluftsanordningar på området, men en erfaren friluftsmänniska trivs lätt flera dagar på Tsarmiområdet tack vare den fantastiska landskapsbilden. Tsarmis vackra landskap uppvisar alla de drag av lappländsk natur, som vandraren söker. Till ödemarksområdets gräns leder bl.a. Kontosjärvi och Nangujärvi skogsbilvägar så det är även möjligt att göra dagsutflykter.

Tsarmitunturis område är även populär bland jägare. Det tämligen goda skogsfågelbeståndet och möjligheten att stöta på en björn får många att välja samma rutter år efter år.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/tsarmitunturi