Aktiviteter i Tsarmitunturi


 

Vad kan man göra på Tsarmitunturi?

Vandra i naturen

Eftersom det inte finns några markerade leder eller någon övrig service på Tsarmitunturi ödemarksområde krävs det självständighet av jägare och friluftsmänniskor. För dem som vandrar sina egna stigar ger Tsarmitunturis natur kraftgivande upplevelser.

Göra skidturer i terrängen

Det finns ingen service för friluftsmänniskor på Tsarmitunturiområdet. Renskötarnas snöskoterspår är till hjälp för dem som om vintern färdas på skidor i den djupa snön.

Fiska

I ödemarksområdets tjärnar och sjöar kan man meta och pilka avgiftsfritt, samt genom att lösa in den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) även spöfiska, med undantag av fiskeförbudsområden (kalastusrajoitus.fi). Specialvattnen är markerade på stränderna med behöriga tavlor.

Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd, 1564 Enare fiskeområde (eraluvat.fi), när mera omfattande och berättigar till fiske även i de ovanämnda specialvattnen samt i de strömmande vattnen enligt fiskeområdeskartan och tillståndsvillkoren.

Observera att alltid då man idkar annat fiske än mete eller pilka, bör personer som är 18 - 69 år betala den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi). Tilläggsinformation från Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi

Laxparasiten (Gyrodactylus salaris) har ännu inte spridit sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

Jaga

Tsarmitunturi ödemarksområde hör till tillståndsområde 1612 Tsarmitunturi (eraluvat.fi). Det säljs dygnsvisa kvoter av småvilttillstånd för området, med vilka även de som ej bor på orten under de fastslagna jaktsäsongerna kan jaga dalripa, hare, smårovdjur samt vattenfåglar. Eftersom renskötsel är en betydande näring på området är det förbjudet att med småvilttillstånden jaga med drivande hund. P.g.a. renskötselarbeten kan området säsongvis vara belagt med varierande begränsningar.

Småvilttillstånd för Övre Lapplands områden säljs av Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och Övre Lapplands naturum Siida.

Jakt är en betydande rekreationsform för den lokala befolkningen, och traditionella vilträtter ger den nordliga menyn variation. Tsarmitunturi ödemarksområdes fjäll och skogsklädda berg är populära jaktmarker bland den lokala befolkningen. De viktigaste bytesdjuren är älg, tjäder och dalripa. "Tsarmi" är björnens rike, och otaliga är de antal kilometer, som jägarna har vandrat då de spårat björn.

De som är permanent bosatta i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun.

Plocka bär och svamp

Eftersom kärrmarkerna är få på Tsarmiområdet är det inte lätt att finna "Lapplands guld", dvs. hjortron där. Kråkbär, lingon och blåbär finner man som vitamintillskott. Det är tillåtet att plocka svamp på Tsarmitunturiområdet.