Kartor över och kommunikationer i Tsarmitunturi

Tsarmitunturi ödemark inramas av en triangel som bildas av Ivalo - Nellim -vägen (969) och Ivalo-Raja-Jooseppi -vägen (91) samt den ryska gränsen.

Kommunikationer

Med bil

 • Tsarmitunturi ödemarksområde nås lätt med egen bil genom att man kör ca 20 km från Ivalo i riktning mot Raja-Jooseppi (stamväg 91), därifrån tar man av norrut till Nangujärvi skogsbilväg. Från skogsbilvägen går det flera stickvägar till ödemarksområdets gräns. Från Raja-Jooseppivägen är det ca 25 km till området.
 • Till norra sidan av ödemarksområdet kommer man genom att köra ca 20 km från Ivalo mot Nellim (regionväg 969), därifrån tar man av österut till Kontosjärvivägen. Körsträckan från Nellimvägen till ödemarksområdets gräns är ca 10 - 20 km.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går dagligen tåg (vr.fi) till Rovaniemi, därifrån man fortsätter med buss till Ivalo. Från Ivalo går det vardagar en busstur till Nellim. Från Nellimvägen är det ännu som minst 10 km till ödemarksområdets gräns. Bussarnas tidtabeller (matkahuolto.fi).
 • Med flyg (finavia.fi) kommer man dagligen från Helsingfors till Ivalo.

Lämpliga startpunkter

Det finns inga egentliga parkeringsplatser, men man kan på en karta välja en lämplig skogsbilväg och lämna bilen invid den.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi,1:25 000 ja 1:100 000 vattentålig vattenkarta. Calazo 2021.
 • Nellim Etelä-Inari Tsarmitunturi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. 
 • Enares adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. 
 • Hammastunturi Etelä-Inari vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. 
 • Terrängkartor V522, V524 ja W513, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. 
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tsarmitunturi ödemarksområdets karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Skogsbilvägar i Nangujärvi och Kontosjärvivägen

Det finns inga parkeringsplatser avsedda för vandrare.