Kartor över och kommunikationer i Tsarmitunturi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Tsarmitunturi ödemark inramas av en triangel som bildas av Ivalo - Nellim -vägen (969) och Ivalo-Raja-Jooseppi -vägen (91) samt den ryska gränsen.

Kommunikationer

Med bil

 • Tsarmitunturi ödemarksområde nås lätt med egen bil genom att man kör ca 20 km från Ivalo i riktning mot Raja-Jooseppi (stamväg 91), därifrån tar man av norrut till Nangujärvi skogsbilväg. Från skogsbilvägen går det flera stickvägar till ödemarksområdets gräns. Från Raja-Jooseppivägen är det ca 25 km till området.
 • Till norra sidan av ödemarksområdet kommer man genom att köra ca 20 km från Ivalo mot Nellim (regionväg 969), därifrån tar man av österut till Kontosjärvivägen. Körsträckan från Nellimvägen till ödemarksområdets gräns är ca 10 - 20 km.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går dagligen tåg (vr.fi) till Rovaniemi, därifrån man fortsätter med buss till Ivalo. Från Ivalo går det vardagar en busstur till Nellim. Från Nellimvägen är det ännu som minst 10 km till ödemarksområdets gräns. Bussarnas tidtabeller (matkahuolto.fi).
 • Med flyg (finavia.fi) kommer man dagligen från Helsingfors till Ivalo.

Lämpliga startpunkter

Det finns inga egentliga parkeringsplatser, men man kan på en karta välja en lämplig skogsbilväg och lämna bilen invid den.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Nellim Etelä-Inari Tsarmitunturi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Enares adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. Kartan kan köpas i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i välförsedda bokhandlar.
 • Hammastunturi Etelä-Inari vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas från Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen, Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, Övre Lapplands naturum Siida och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor V522, V524 ja W513, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. Kartor kan köpas i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Lantmäteriverket.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Övre Lapplands naturum Siida, Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen och Ivalo kundtjänst.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationerna kan beställas från Ivalo kundtjänst.
Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi).

Övriga publikationer

 • Lehtola, T. 1998: Kolmen kuninkaan maa - historian Inari. Gummerus. 495 s. (på finska)
 • Lehtola, T. 1997: Lapinmaan vuosituhannet. Gummerus. 318 s. (på finska)
 • Parkkinen, S. (red.) 2003: Luonnonharrastajan Suomi. Koillismaalta tuntureille. Weilin + Göös. 255 s. (på finska)
 • Paulaharju, S. 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s. (på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tsarmitunturi ödemarksområdets karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Skogsbilvägar i Nangujärvi och Kontosjärvivägen

Det finns inga parkeringsplatser avsedda för vandrare.