Norra Lappland
Enare
Areal 1573 km², inrättat 1991

Man förstummas av stillheten och skogens naturliga tillstånd på Vätsäri ödemarksområde. Där om någonstans kan man uppleva en verklig ödemark. Till Vätsäri hör Enare träsks östra delar med sina karga stränder och otaliga öar samt det vida skogsområde, splittrat av vattendrag, som ligger mellan Norges och Rysslands gränser. Vätsäri ödemarksområde är en del av den finsk-norska-ryska skyddsområdeshelheten, Pasvik-Inari Trilateral Park (pasvik-inari.net, på finska). Pasvik-Inari samarbetet har erhållit EUROPARC:s Transboundary Parks-certifikat som bevis på högkvalitativt gränsöverskridande naturvårdssamarbete.

Vätsäris avlägsna läge söder om Sevettijärvis skoltby, bakom Enare träsk, mot norska och ryska gränsen och bakom väglösa etapper är en garanti för att ödemarkens frid åtminstone aldrig blir störd av åtminstone massturism.

Till sin natur är Vätsäri en karg och stenig mosaik av tallskogar, myrar och vattendrag. Ödemarkens nordöstra del, speciellt Vätsäri högområde, höjer sig till en trädlös fjällrygg. Områdets fjällbjörkskogar förintades på 1960-talet då fjällbjörkmätarens larver åt upp trädens blad, vilket gjorde området ännu kargare än tidigare. Ur friluftsmänniskans synpunkt är ödemarken krävande på grund av sin svårframkomlighet. För en oerfaren vandrare är det inte skäl att ge sig ut i dess blockfält och labyrint av tjärnar. Huvudsakligen rör sig friluftsfolk på Enare träsk, som är ett populärt fiskeområde. Fiskeplatser i naturligt tillstånd finns det även vid Vätsäris ödemarkssjöar. Det går två snöskoterrutter genom området till Sevettijärvi, den ena från Ivalo och den andra från Nellim. Till fots är de naturliga rutterna till ödemarken från Jankkila i norr och Kessi i söder.

I Vätsäri ödemark finns det en bosättning som baserar sig på naturnäringar som har fortsatt allt sedan urminnes tider ända fram till våra dagar. Längst in i Enare träsks fjordar finns det några enstaka hus i ödemarken, där livsformen och näringarna har bevarats nästan oförändrade.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vatsari