Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Piilola-leden är den enda markerade leden i Vätsäri ödemark och den börjar från Kessintie som ligger cirka 14 km från byn Nellim.

Tre leende kvinnor med vandringsstavar i händerna och ryggsäckar på ryggen står vid en öppen myr. Till höger finns en blå trästolpe.

Övriga leder

  • Den 35 km långa Piilola-leden förenar Övre Pasvik nationalpark i Norge med Vätsäri ödemarksområde. Ledens norra startpunkt ligger vid stranden av sjön Sortbryststjern i nordöstra delen av Övre Pasvik nationalpark. Den södra startpunkten ligger längs Kessintie i södra delen av Vätsäri ödemarksområde. Piilola-leden är en fantastisk vildmarksled som går genom steniga talldominerade moar. Myrarna, sjöarna och de små älvarna ger variation i landskapet. Piilola-leden är på grund av sin vildmarkslika karaktär så krävande att den inte är lämplig för oerfarna vandrare. Längs leden finns få friluftsanordningar såsom broar och spångar, och man är tvungen att vada över de flesta älvarna. Piilola-leden togs i bruk i juni år 2009. Leden följer delvis gamla leder och etablerade färdrutter, men längs den nya leden håller stigen fortfarande på att formas.

En leende vandrare står med händerna utsträckta upp på en hög trappa. Till vänster om trapporna finns en tak-konstruktion i trä. I bakgrunden till höger finns en skylt med texten SUOMI FINLAND och bilden av Finlands vapen.

Service: Ellenkoias och Piilolanporttis ödestugor längs den del som är på den norska sidan; på den finska sidan finns Piilola ödestuga samt Nuottamajärvi skärmskydd. På den norska sidan har leden markerats med blå färg på träden samt med blåfärgade trämärken som hänger i grenar. I Finland har leden markerats med blåmålade trästolpar.

Övriga friluftstips

  • Till Vätsäris norra gräns går det en 14 km lång markerad led från Kirakkajärvi till Pakanajoki hyresstuga. Från Pakanajoki eller Jankkila, som den gamla skogsväktargården även kallas, vänder stigen tillbaka norrut och slutar i Näätämö. Även avsnittet mellan Jankkila och Näätämö är 14 km. Dessa leder syns inte på alla kartor, inte ens på alla nyare kartor.

Vatten- och kanotleder

  • Enare träsk lämpar sig utmärkt för båtutflykter. Det finns båthamnar i Enare, Veskoniemi och Nellim. Det finns åtskilliga sjösättningsramper. Farlederna är markerade och Enare träsks båtkarta gör det lättare att färdas på sjön. Då man färdas på Enare träsk bör man ta i betraktande att det är fråga om en arktisk storsjö och att vädret kan slå om mycket plötsligt och att det t.o.m. kan storma på de stora fjärdarna.

  • Sevettijärvi kanotled går från Sevettijärvi via Suolisjärvi och Suolisvuono till Enare träsk och vidare till Nitsijärvi, som har bärningsled till Kallovuono och därifrån vidare till Partakko. Från Nitsijärvi fortsätter leden via Hammasjärvi, Jorvapuolijärvi och Mihkalijärvi tillbaka till Sevettijärvi. Längs leden finns det bärningsleder av varierande slag.

Snöskoterleder och -rutter