Aktiviteter i Vätsäri

Vad kan man göra i Vätsäri?

Vandra i naturen

På Vätsäris ödemarksområde finns det inga markerade leder. Till Vätsäris norra gräns går det ändå en 14 km lång markerad led från Kirakkajärvi till Pakanajokis stuga.

Två kvinnor med ryggsäckar går mot fotografen, den främre har stavar i händerna och ler. Den bakre har en stav. De är omgivna av en gammal tallskog.

Paddla och ro

Enare träsk lämpar sig utmärkt för paddling, även om dess stora fjärdar och steniga stränder kräver god färdighet att röra sig till sjöss samt iakttaga yttersta försiktighet.

Segla och åka motorbåt

Enare träsk erbjuder vackra vyer även för motorbåtsåkare. Utflykter på Enare är ett vanligt sommarnöje bland enareborna. Där stör inte myggorna solbadare, frosten förstör inte bärskörden och grynnor som lämpar sig för fiske finns det tusentals av.

För dem som rör sig på Vätsäris vattenområden erbjuder Pisteris och Suolistaipales ödestugor skydd. Båtleder som underlättar färdseln finner man i Kettuniemi och Suolistaival, och Kuuva kanal är redan i sig själv en sevärdhet.

Göra skidturer i terrängen

Vätsäri ödemarksområde erbjuder utmaningar för dem som färdas i ödemarken. Det finns inga markerade skidspår, men med stöd av ödestugorna och omnejdens hyresstugor är även längre skidfärder möjliga i Vätsäri.

Fiska

Vätsäri ödemark erbjuder hundratals olika sjöar, älvar, vikar och tjärnar för fiskare som inte är rädda för frid och lugn. I ödemarksområdets tjärnar och sjöar kan man meta och pilka avgiftsfritt samt genom att lösa in fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) även spöfiska, med undantag av ELY-centralens specialvatten (kalastusrajoitus.fi). Forststyrelsens fisketillstånd, 1502 Vätsäri (eraluvat.fi), är till sin omfattning vidare och berättigar även till fiske i de ovan nämnda specialvattnen samt i de strömmande vattnen enligt fiskeområdeskartan och tillståndsvillkoren. För dem som fiskar med flera spön åt gången i Enare träsk står fisketillståndet 1504 Enare träsk (eraluvat.fi) till förfogande.

Märk att alltid då en 18 - 69 -åring idkar annat fiske än mete eller pilka bör denne betala den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi).

Tilläggsinformation från Övre Lapplands naturum Siida, Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo eller Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi

Laxparasiten (Gyrodactylus salaris) har ännu inte spridit sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

Jaga

Vätsäri ödemarksområde hör till tillståndsområde 1606 Vätsäri (eraluvat.fi). Det säljs en begränsad mängd småvilttillstånd per dygn för området vilka berättigar även icke ortsbor till att under jaktsäsongerna jaga dalripa, hare, smårovdjur samt vattenfåglar. Ödemarksområdet kan inte på grund av dess allmänna karghet kallas för någon vilthägnad, speciellt sedan fjällbjörkmätaren har förstört en stor del av dalripans naturliga livsmiljö. På området finns det dock ställen som viltet föredrar: på jänkämyrarna eller deras kanter på Enare träsks norra strand kan man tidigt på hösten påträffa gäss samt andra vattenfåglar samt senare på hösten även dalripor. Vätsäri fjällplatås randområden samt de björkskogar som besparats från ödeläggelsen erbjuder ett tillräckligt dalripbestånd åt jägare som vill njuta av en verklig ödemarks frid.

Jakttillstånd för småvilt för Övre Lapplands områden säljs av Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, Övre Lapplands naturum Siida och Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Jakten har en stor betydelse för den lokala befolkningen som rekreationsform och traditionella vilträtter ger den nordliga menyn variation. På Vätsäriområdet är de lokala jägarnas viktigaste fångstdjur tjäder och älg. Ibland fälls även någon björn på området.

De som är permanent bosatta i Enontekis, Enares och Utsjokis kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun.