Kartor över och kommunikationer i Vätsäri

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Vätsäri ödemarksområde ligger öster om riksvägen som går från Ivalo till Kaamanen (riksväg 4, E75), bakom Enare träsk.

Kommunikationer

Med bil

 • Vätsäri ödemarksområde ligger i Enare kommun öster om Enare träsk. Regionväg nr 971 från Kaamanen via Näätämö till Norge (120 km) går längs Enare träsks norra strand. Längs vägen ligger byarna Partakko, Sevettijärvi och Näätämö. Med regionväg nr 969 från Ivalo till Nellim kommer man till södra sidan av området. Regionvägen fortsätter från Nellim till Kessi och övergår efter Paatsjokis bro till en skogsbilväg, som slutar litet före Kessijärvi.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Byarna i närheten av ödemarksområdet: Nellim, Sevettijärvi och Näätämö lämpar sig som startpunkter för färden till området.
 • Byarna Partakko och Nellim rekommenderas som startpunkter för båtutflykter. Det finns sjösättningsställen för båtar i bägge. På Enare träsks stränder finns det flera sjösättningsställen. Båthamnar finns det i Enare, Veskoniemi och Nellim.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Vätsäri Kessi Øvre Pasvik vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Enares adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar. x
 • Terrängkartor W521, W514 ja W523, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Lantmäteriverket.
 • Enare träsks båtkarta, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.
 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Övre Lapplands naturum Siida, Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och Ivalo kundtjänst.
 • Sevettijärvi Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationerna kan beställas från Ivalo kundtjänst.
Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi).

Övriga publikationer

 • Lehtola, T. 1998: Kolmen kuninkaan maa - historian Inari. Gummerus. 495 s. (på finska)
 • Lehtola, T. 1997: Lapinmaan vuosituhannet. Gummerus. 318 s. (på finska)
 • Paulaharju, S., 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s. (på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vätsäri ödemarksområden karta i Utflyktskarta.fi.