Kemihaara ödemarksområde

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
destination-hero-default-alt

Östra Lappland
Savukoski (savukoski.fi, på finska)
Areal 30,2 km², inrättat 1997

Kemihaara ödemarksområde gränsar i norr till Urho Kekkonens nationalpark och i öst till Kemi älv och dess biflöden.

Kemihaaras södra del domineras av fjällen Uittipiekantunturi och Sorvortantunturi, vilka höjer sig till över 420 meters höjd. Det finns många skogklädda berg med kala krön i områdets mellersta del, varav de högsta är Akanvaara och Ätimysvaara. I den norra delen finns det vida aapamyrar, där många av Kemi älvs och Pihtijokis övre lopps grenar får sin början.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kemihaara