Instruktioner och regler för Kemihaara

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Kemihaara

 • Allemansrätten är i kraft på Kemihaaras ödemarksområde.
 • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar och kvistar som ligger på marken och små rötter får användas till att göra upp eld. Om det finns en underhållen eldplats på närmare avstånd än en halv kilometer, ska man göra upp eld på eldplatsen i stället. På naturskyddsområden som har en egen skötsel- och användningsplan eller för vilka det har utfärdats en ordningsstadga ska man vid eldhanteringen följa de bestämmelser som finns i planerna och ordningsstadgan.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kaminer i Uittipiekkas ödestuga och reserveringsstuga.
 • Läs om Miljöskonande friluftsliv.
 • Det är tillåtet att meta och pilka utan tillstånd, dock inte i de speciella vårdvattnen.
 • För annat fiske än mete och pilka med ett spö, bör 18-69 år gamla personer erlägga den fiskevårdsavgiften. Fisketillstånd kan man köpa från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörberhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kemihaara ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Det är skäl att inte vandra ensam. I nödsituationer är en vandringskamrat en oersättlig hjälp.
 • Innan man beger sig iväg på långfärd är det skäl att lämna ett färdmeddelande med tidtabell och ruttplan till dina vänner och närstående eller till inkvarteringsplatsen eller till Korvatunturi informationscentrum. Meddela i mån av möjlighet till mottagaren av ditt färdmeddelande ifall din rutt ändras under vandringens gång. Kom även ihåg att anmäla att du återvänt, så att räddningstjänsten inte alarmeras i onödan. Räddningstjänsten debiterar för onödiga efterspaningar
 • Friluftsliv på vintern är krävande. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern, eftersom det kan vara t.o.m. -40 ° C och dagsljuset kan vara endast ett par timmar under polarvintern.
 • Du bör ha en pålitlig orienteringsförmåga. Man måste vara beredd på nödsituationer, såsom övernattning i skogen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Vårvintern är en populär friluftstid, men även då bör man förbereda sig tillräckligt. Man bör inte bege sig ut i ödemarken med smala turskidor!
 • Man bör vara försiktig om man följer spår efter snöskoter. På vintern är det alltid farligt att gå vilse.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer