Naturen i Kemihaara

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kemihaara ödemarksområde har många typiska drag som finländare förknippar med ödemarker. Där finns aapamyrar med gungfly samt älvar och bäckar som slingrar sig i skogens dunkel. Där finns också vida talldominerade höglänta platser och granbevuxna dalgångar. På området finns det även blocktäckta fjäll och t.o.m. gamla brandområden.

En öppen höstlik myr, bakom myren finns en barrträdsdominerad skog. Bladen i riset i förgrunden lyser i röda höstfärger och på marken ligger gula björklöv.

Ett böljande landskap täckt av stenar, tallar växer glest mellan stenarna.

Ödemarksområdet bildar tillsammans med de omgivande, Urho Kekkonens nationalpark och Vintilänkaira, en mångsidig mosaik av gamla skogar, tallmyrar, aapamyrar, fjäll och älvars övre lopp.