Kemihaara ödemarksområde har många typiska drag som finländare förknippar med ödemarker. Där finns aapamyrar med gungfly samt älvar och bäckar som slingrar sig i skogens dunkel. Där finns också vida talldominerade höglänta platser och granbevuxna dalgångar. På området finns det även blocktäckta fjäll och t.o.m. gamla brandområden.

Ödemarksområdet bildar tillsammans med de omgivande, Urho Kekkonens nationalpark och Vintilänkaira, en mångsidig mosaik av gamla skogar, tallmyrar, aapamyrar, fjäll och älvars övre lopp.