Vad kan man göra i Kemihaara?

Göra långfärder till fots

Eftersom det inte finns några markerade leder på Kemihaara ödemarksområde krävs det självständighet av friluftsmänniskor.

Göra skidturer i terrängen

Kemihaaraområdet lämpar sig för krävande långfärder om vintern. Det finns inga skidspår på området.

I bakgrunden finns ett snötäckt fjällandskap. I förgrunden syns ett orört snötäcke i en gles skog. En torrfura står längst framme i bilden.

Fiska

I Sorvortajoki kan man fiska med Korvatunturis rekreationsfiskeområdes tillstånd (nr 3546). (eräluvat.fi, på finska) Kemi älvs övre lopp är fredade. Man behöver även ha betalt den riksomfattande den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

En smal älv strömmar lugnt genom en somrig blandskog. Blommande kabbelekor i strandkanten.

Jaga

För området säljs tillstånd för jaktområde nr 3607 Sorvorta (eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Det finns fina hjortronmyrar på området och på de skogsklädda bergens sluttningar finns det rikliga blåbärsmarker.

Bada

Man kan bada i områdets vatten, men det finns inga officiella badstränder.