Hammastunturi ödemarksområde

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Norra Lappland
Enare, Kittilä och Sodankylä
Areal 1825 km², inrättat 1991

Hammastunturiområdet ligger på fjäll- och skogsområdet mellan Urho Kekkonens nationalpark och Lemmenjoki nationalpark. Hammaskairas kärndel består av Kehäpääs, Hammastunturis och Appistunturis högland, vars högsta toppar höjer sig över 500 meters höjd. Granens norra skogsgräns är beläget på ödemarksområdet, och de södra delarnas granskogar övergår i norr till tallskog.

Hammastunturi är ett betydande ödemarksområde vars historia omfattar färggranna skeden från de två senaste århundradena. Innan Enare - Pokka -vägen byggdes bildade Hammastunturi och Lemmenjoki områden en av Finlands största väglösa ödemarker. Till området hör renskötselns historia, den stora guldrushens skeden samt senare vägbygge och bosättningshistoria. Under guldrushen var Ivalojokis Kultala ett stort bycenter med hundratals invånare. Det fanns lika mycket guldgrävare som övriga enarebor tillsammans.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hammastunturi