Norra Lappland
Enare, Kittilä och Sodankylä
Areal 1821 km², inrättat 1991

Hammastunturiområdet ligger på fjäll- och skogsområdet mellan Urho Kekkonens nationalpark och Lemmenjoki nationalpark. Hammaskairas kärndel består av Kehäpääs, Hammastunturis och Appistunturis högland, vars högsta toppar höjer sig över 500 meters höjd. Granens norra skogsgräns är beläget på ödemarksområdet, och de södra delarnas granskogar övergår i norr till tallskog.

Hammastunturi är ett betydande ödemarksområde vars historia omfattar färggranna skeden från de två senaste århundradena. Innan Enare - Pokka -vägen byggdes bildade Hammastunturi och Lemmenjoki områden en av Finlands största väglösa ödemarker. Till området hör renskötselns historia, den stora guldrushens skeden samt senare vägbygge och bosättningshistoria. Under guldrushen var Ivalojokis Kultala ett stort bycenter med hundratals invånare. Det fanns lika mycket guldgrävare som övriga enarebor tillsammans.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hammastunturi