Kommunikationer

 • Hammastunturi ödemarksområde ligger mellan vägarna från Sodankylä till Enare (riksväg 4, E75) och Enare till Kittilä (955).

Öppna Hammastunturi karta i Utflyktskarta.fi.

Med bil

 • Till Hammastunturi ödemarksområdes västra delar kommer man från Enare - Pokka - Kittilä -vägen (955), och till de östra delarna från Rovaniemivägen (riksväg 4, E75) från Laanila samt till Ivalojoki från Kutturavägen (9694). Det finns parkeringsplatser i båda ändorna av Kutturavägen samt i ändan av Sotajokivägen som går till Pahaoja. På övriga ställen är man tvungen att parkera bilen invid skogsbilvägarna som sträcker sig till ödemarksområdets gränser.
 • Körinstruktion till Övre Lapplands naturum Siida.
 • Körinstruktion till Ivalo kundtjänst.

En solig grusväg mitt i skogen, långt borta framför fjällen, himlen är full av stackmoln.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Till Hammastunturi ödemarksområdes södra delar och till Ivalojoki kommer man via Kutturavägen. Det finns parkeringsplatser i Kutturavägens båda ändor samt i ändan av Sotajokivägen som går till Pahaoja. Stigen till Ivalojokis Kultala går via Pahaoja stuga. Sotajoki passeras via en bro. Den närmaste parkeringsplatsen finns 1 km från Pahaoja stuga.
 • De parkeringsplatser som ligger vid Sodankylä-Ivalo-vägen (nr 4, E75) och i början av Kutturavägen (nr 9694) är lämpliga startpunkter för Laanilan Kultareitti -leden.
 • Parkeringsplatsen vid Siula-huset i Saariselkäs turistcentra är lämplig startpunkt till Kulmakuru skidspår.
 • Ledernas startpunkter
 • För kanotister finns det en parkeringsplats och ett kanotsjösättningsställe invid Ivalojoki, bredvid Kuttura bro.

Kartor

Övriga kartor

 • Saariselkä Hammastunturi vattentålig fjällkarta, 1:25 000, 1:50 000, Calazo 2022.
 • Lemmenjoki, vattentålig friluftskarta, 1:100 000 / 1:50 000. Karttakeskus 2022.
 • Saariselkä Sokosti, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Hammastunturi Ivalojoki Juutua vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 
 • Lemmenjoki friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2015. 
 • Terrängkartor V443, V444, V521 ja V522, 1:50 000, Lantmäteriverket. 
 • Enare adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. 
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 

Försäljningsställen för kartor

En bred stenig platå med skog som växer på kanterna, stigande faror i bakgrunden.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hammastunturi karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Båda ändorna av Kutturavägen (nr 9694)
 • I ändan av Sotajokivägen
 • Riksväg nr 4, Laanila

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.