Kommunikationer

 • Hammastunturi ödemarksområde ligger mellan vägarna från Sodankylä till Enare (riksväg 4, E75) och Enare till Kittilä (955).

Med bil

 • Till Hammastunturi ödemarksområdes västra delar kommer man från Enare - Pokka - Kittilä -vägen (955), och till de östra delarna från Rovaniemivägen (riksväg 4, E75) från Laanila samt till Ivalojoki från Kutturavägen (9694). Det finns parkeringsplatser i båda ändorna av Kutturavägen samt i ändan av Sotajokivägen som går till Pahaoja. På övriga ställen är man tvungen att parkera bilen invid skogsbilvägarna som sträcker sig till ödemarksområdets gränser.
 • Körinstruktion till Övre Lapplands naturum Siida.
 • Körinstruktion till Ivalo kundtjänst.
 • Körinstruktion till Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Hammastunturi ödemarksområde © Forststyrelsen 2007

 

Med allmänna kommunikationer

 • Till ödemarksområdets östra gräns kommer man dagligen med buss (www.matkahuolto.fi) med turen som går från Sodankylä till Ivalo och Enare.
 • Till Hammastunturiområdets västra och nordvästra delar kommer man under skoldagar med buss (www.matkahuolto.fi) som går från Enare till Lisma.
 • Till Sodankylä kommer man med buss (www.matkahuolto.fi) från Rovaniemi, dit det trafikerar tåg (www.vr.fi) från Helsingfors.
 • I Ivalo finns det en flygstation (www.finavia.fi, på finska och engelska), dit det går flyg dagligen.

Lämpliga startpunkter

 • Till Hammastunturi ödemarksområdes södra delar och till Ivalojoki kommer man via Kutturavägen. Det finns parkeringsplatser i Kutturavägens båda ändor samt i ändan av Sotajokivägen som går till Pahaoja. Stigen till Ivalojokis Kultala går via Pahaoja stuga. Sotajoki passeras via en bro. Den närmaste parkeringsplatsen finns 1 km från Pahaoja stuga.
 • De parkeringsplatser som ligger vid Sodankylä-Ivalo-vägen (nr 4, E75) och i början av Kutturavägen (nr 9694) är lämpliga startpunkter för Laanilan Kultareitti -leden.
 • Parkeringsplatsen vid Siula-huset i Saariselkäs turistcentra är lämplig startpunkt till Kulmakuru skidspår.
 • Ledernas startpunkter
 • För kanotister finns det en parkeringsplats och ett kanotsjösättningsställe invid Ivalojoki, bredvid Kuttura bro.

Kartor

Elektroniska kartor

 Hammastunturi ödemarksområde © Forststyrelsen 2018

Övriga kartor

 • Hammastunturi Etelä-Inari vattentålig friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, i Ivalo kundtjänst, i Övre Lapplands naturum Siida, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Saariselkä Sokosti vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, i Ivalo kundtjänst, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Saariselkä Hammastunturi vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Calazo2017. Kartan kan köpas i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, i Ivalo kundtjänst, från Calazo och från välförsedda bokhandlar.
 • Lemmenjoki friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2015. Kartan kan köpas i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, i Ivalo kundtjänst, i Övre Lapplands naturum Siida, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor V443, V444, V521 ja V522, 1:50 000, Lantmäteriverket. Kartor kan köpas från Lantmäteriverket, Karttakeskus, i välförsedda bokhandlar och i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.
 • Enare adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. Kartan kan köpas bl.a. i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och Tankavaara naturum.  
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplatser

 • Båda ändorna av Kutturavägen (nr 9694)
 • I ändan av Sotajokivägen
 • riksväg nr 4, Laanila
 • Kelotie 1, Saariselkä

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.