Leder i Hammastunturi

6.6.2024
Sotajoki bro i Hammastunturi ödemarksområde är tillfälligt stängd.
7.5.2024
Ivalojoen Kultala hyresstuga/ Avviljoga Kultala: Stugan är stängd till 20.6 av brandsäkerhetsskäl. Reparationsarbetet kommer att utföras under försommaren. Stugan kan bokas igen i webbutiken från och med den 21 juni.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Leden till Ivalojokis Kultala börjar i ändan av skogsbilvägen nära Pahaoja stuga i museiområde. Då man kör till Pahaoja kör man ca 15 km från riksväg nr 4 mot Kuttura och tar av till höger vid kioskens hörn till Sotajoentie. Längs Sotajoentie kör man ca 8 km och vänder därefter till vänster till Pahaoja.
  • Kultapolku börjar invid riksväg nr 4, 1,5 km söder om Laanila och tar slut vid parkeringsplatsen i början av Kutturavägen.
  • Kulmakuru skidspår startar från Siula-huset i Saariselkä turistcentrum.

Markerade leder

På Hammastunturi ödemarksområde finns det markerade leder endast i närheten av Ivalojokis guldområde.

  • Pahaoja - Ivalojoki-leden, 12 km, är den enda markerade vandringsleden på Hammastunturi ödemarksområde. Ledens startpunkt är en takförsedd informationsplats som finns vid en parkeringsplats vid vägen till Pahaojantie. Från startpunkten vandrar man ned för en skogsstig till Pahaoja museiområde, där det finns gamla byggnader och maskiner från guldruschens tider och en öde- och hyresstuga för sommarbruk. Vid Pahaoja finns det en takförsedd informationsplats som berättar om områdets guldhistoria. Leden fortsätter sedan till en hängbro över älven Sotaoja nedanför Pahaojastugan och vidare mot nordväst ner för Pahanojanpalos sluttning. Sedan går leden i omväxlande skogsterräng och ställvis får man lov att vada över bäckar. Efter höjden Björklundinvaara (327 m) går man längs en mycket brant sluttning till Ivalojokis strand. Man kommer över Ivalojoki längs en hängbro och vandrar sedan upp till Kultalaområdet på älvbrinken. Man kommer över Ivalojoki längs en hängbro och vandrar sedan upp till Kultalaområdet på älvbrinken.
  • I Hammastunturi ödemarks omedelbara närhet går den 7,5 km långa Kultareitti som skildrar guldets historia. Leden går via gamla gruvor och guldinmutningar och bekantar vandraren med guldgrävandets historia och värld. Mera historia och nutid finner man i Tankavaaras Guldmuseum (kultamuseo.fi, på finska). Leden är märkt på friluftskartor.

Etablerade vandringsrutter

  • Människor har under de senaste hundra åren gått till guldmarkerna och skogsarbetet och det har bildats vägar och stigar på dessa områden. Lederna är synliga på frilufts- och terrängkartor.

En platå med två räfflor som löper sida vid sida, några tallar runt omkring.

Skidleder

  • Skidspåren på Saariselkä turistområde går till Tolosjokitrakten i östra kanten av Hammastunturi ödemark. Längs skidspåret till Kulmakuru finns det två kåtor, den ena vid älven Tolosjoki och den andra nordost om Harripäät. Kulmakuru skidspår underhålls bara en kort tid på vårvintern. Skidspåret lämpar sig endast för klassisk skidstil. Från Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst får du aktuell information om skidspårens skick. I Saariselkä turistcentrum (inarisaariselka.fi, på finska) erbjuds logi, tjänster och program av olika slag.

Vatten- och kanotleder

Ivalojoki kanotled är populär och mångsidig. Man kan starta kanotturen vid Ivalon Matti och fortsätta ända till Enare träsk. Leden mäter 70 km från Kuttura till Ivalo. Ivalojoki lämpar sig inte för alldeles oerfarna kanotister. Mellan Kuttura och Ivalo finns det 30 forsar och fallhöjden är 82,5 m. Även om Ivalojoki om sommaren har lågt vatten och är stenig är det möjligt att använda leden hela sommaren.

Framför rann en bubblande fors in i en bred mynning, en avskild kanot på stranden. En ö som växer mitt i en pil.

Snöskoterrutter