Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Hammastunturi

Flodlandskap, den övre vänstra forsen, följt av en stenig bakvatten. På andra sidan floden ligger en hög sten, där två stenblock vilar på varandra och framför dem sticker en tunga av sten som människan klättrat upp i. Det finns en röd kanot under klippan på stranden.

 • Allemansrätten gäller på området.
 • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar och kvistar som ligger på marken och små rötter får användas till att göra upp eld. Om det finns en underhållen eldplats på närmare avstånd än en halv kilometer, ska man göra upp eld på eldplatsen i stället. På naturskyddsområden som har en egen skötsel- och användningsplan eller för vilka det har utfärdats en ordningsstadga ska man vid eldhanteringen följa de bestämmelser som finns i planerna och ordningsstadgan. 
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de byggda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.
  Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i det område där vistelseförbud gäller. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

En liten backpacker i fjället, de röda tonerna av början brun kan ses på marken.

Förberedelser

Utrustning

 • Man bör beakta årstiden när man planerar utrustning och matsäck.
 • De viktigaste utrustningsdetaljerna man bör ha med på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa bör man ha med t.o.m. på de kortaste dagsutflykter förutom matsäck och dryck.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Mer information om utrustning och friluftsliv får man från friluftsböcker och webbsidorna Friluftslivets ABC.
 • Sovsäck är en nödvändighet för varje vandrare.
 • Ta också med kärl för matlagning och egna bestick och matkärl.
 • Om du övernattar i stugor, ta för säkerhet skull med ett batteri V9 till stugans brandvarnare, för fukt och köld kan ha förstört varnarens batteri eller så kan någon ha tagit bort det från innertaket.
 • I hyresstugorna på ödemarksområdet finns det madrasser.
 • I de underhållna stugorna på ödemarksområdet finns det kamin eller öppen spis. I vedboden finns det ved.
 • Vid eldplatserna och stugorna finns det en såg och en yxa. Det lönar sig att ta speciellt på vintern för säkerhets skull ta med egen yxa och såg. Eventuella reservsågblad hänger på vedbodens vägg.
 • I stugorna finns det i allmänhet en vattenhink och vattenskopa, en slaskhink, en gästbok och en brandvarnare.
 • Information on säkerhet och utrustning vid paddling: Turvallista melontaa (melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska).
 • Hammastunturi ödemarksområde lämpar sig bäst för erfarna vandrare och för självständiga vandringar, eftersom det är knappt om service på området. Man bör inte göra vandringar till ödemarksområdet utan en ordentlig utrustning, kartor, kompass, tält, kläder, sovsäck och tillräcklig vägkost.
 • Förhållandena i Hammastunturi ödemark är arktiska, något som ställer speciella krav på utrustningen. Sommaren börjar först i mitten av juni och den varaktiga snön faller ofta redan i oktober. Under vinterns köldperioder kan temperaturen hålla sig under -20 grader i flera dagar i sträck. Utan ordentliga förberedelser och utrustning kan färden få katastrofala följder för någon oerfaren.
 • Miljöskonande friluftsliv.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Hammastunturi ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Kom ihåg att lämna upplysningar om dig själv, ditt färdmeddelande till dina vänner och släktingar, ditt övernattningsställe eller till någon av Forstyrelsens kundtjänstpunkter. Meddela i mån av möjlighet också eventuella förändringar i din färdplan. Skriv ner några rader om ditt besök i stugornas och skärmskyddens gästböcker. I nödsituationer har räddningsmanskapet stor hjälp av anteckningarna. Räddningstjänsten på området fungerar lagenligt, och man når den via nödcentralen. Kom ihåg att meddela när du är framme, så att räddningsmanskap inte alarmeras i onödan. Räddningstjänsten debiterar för onödiga spaningsuppdrag. Kom ihåg att det nummer du ska ringa i nödsituationer är 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • I fjällen kan vädret växla mycket snabbt. Det kan vara farligt med dimma eller kraftigt snöfall som plötsligt börjar.
 • Friluftsliv är krävande under midvintern. Väder- och ljusförhållandena är svåra på midvintern: det kan vara minus 40 grader kallt och under vintermörkrets tid varar dagsljuset bara några timmar. Blåsten gör att kylan känns betydligt kallare.
 • Man bör ha en säker orienteringsförmåga. Man ska också vara förberedd på nödsituationer, t.ex. på att övernatta i terrängen.
 • Man bör undvika att ensam göra långturer. I nödsituationer är en annan människas hjälp oersättlig.
 • Vårvintern är den populäraste tiden för friluftsliv, men också då bör man förbereda sig väl. Man bör. inte göra skidturer med längdskidor utanför preparerade skidspår!
 • Man ska vara mycket försiktig om man åker skidor längs ett snöskoterspår. Det är alltid mycket farligt att gå vilse på vintern.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer