Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Underhållna eldplatser vid Enare träsk i samband med Suolistaipale och Pisteriniemi ödestugor samt vid Nammijärvi i samband med Piilola ödestuga.
 • På statens marker i Övre Lappland har Forststyrelsen tillåtit att man gör upp eld av ris och grenar som ligger på marken utan särskilt tillstånd. Det önskas att man använder sig av underhållna eldplatser alltid då det är möjligt.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på de byggda eldplatserna. Det är ändå tillåtet att använda utfärdskokare.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Vattnet är drickbart på hela området. Det lönar sig ändå inte att dricka ur små, stillastående pölar. Naturvatten används som dricksvatten på eget ansvar. Det rekommenderas att man kokar och filtrerar dricksvattnet om man inte är säker på att det är drickbart.

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl vid Vätsäri ödemarksområdes ödestugor, men det rekommenderas att var och en för sitt eget skräp bort från terrängen.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter i samband med ödestugorna.

Övernattning

Tältning

Det är tillåtet att slå läger enligt allemansrätten.

Ödestugor

Det finns fyra ödestugor på Vätsäri ödemarksområde, i vilka man kan övernatta en natt eller två.

 • Pisteri ödestuga är belägen vid Enare träsks norra del på Pisteriniemis östra strand. Det går en snöskoterrutt intill.
 • Suolistaipale ödestuga är belägen på näset mellan Suolisjärvis (Tsuolisjavri) innersta vik och Suolisvuono (Tsuolisvuona), som skjuter ut i nordöstra Enare träsk. Det går en snöskoterrutt intill.
 • Rajapää ödestuga är öppen 1.6. - 30.9. och är belägen på Vätsäris fjällplatå väster om Rajapää.
 • Piilola ödestuga ligger på Nammijärvis östra strand.

En timmerstuga, på verandan står sju ryggsäckar och en vandrare sitter bredvid. En informationskarta finns på stugans vägg och ovanför finns texten PIILOLA gjord av grenar.

Hyresstuga

Övernattning i omnejden

I ödemarksområdets omnejd finns det stuginkvartering och campingområden i Nellim, Partakko, Jorvapuolijärvi, Sevettijärvi och Näätämö. Tilläggsinformation (inari.fi).

Tältning

 • Det är tillåtet att slå läger enligt allemansrätten. Vid Enare träsk finns det förutom eldplatserna i samband med de underhållna ödestugorna även kåtor med eldstäder i Suovasaari, Tyllylahti och Pielpavuono. Vanliga eldplatser finns det vid Iso-Mauras isgrotta och Palosaari utanför Veskoniemi.

Ödestugor

Vid Enare träsk finns det fem ödestugor, där man kan övernatta en natt eller två.

 • Petäjäsaari, I Enare träsk på Hoikka Petäjäsaaris nordvästra strand.
 • Jääsaari, I Enare träsk på Iso Jääsaaris sydöstra strand.
 • Kaikunuora, i Enare träsks södra del, på Sarminiemis norra spets.
 • Kärppätupa, i Enare träsk söder om Varttasaari, på Kärppäsaaris norra spets.
 • Kahkusaari, i Enare träsk nordöst om Viimassaari, på Kahkusaaris sydöstra strand.

Hyresstugor

Hyresstugorna reserveras helt för eget bruk.

 • Ukonjärvi, mellan Ivalo och Enare, längs riksväg 4, ca 16 km norr om Ivalo, på Ukonjärvis strand.
 • Petäjäsaari, i Enare träsk på Hoikka-Petäjäsaaris västra strand i en skyddad vik.

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

Service för båtfolk i Enare träsk

 • Farlederna är markerade på Enare träsks båtkarta 1:50 000.
 • Det finns båthamnar i Enare, Veskoniemi och Nellim.
 • Det finns båtramper i Enare, Veskoniemi, Nanguniemi, Nellim, Ukonjärvi, Enare, Partakko och Nitsijärvi.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste bankerna, butikerna och bilverkstäderna och den närmaste posten, hälsocentralen och apoteket finns i Ivalo (inari.fi).
 • Det finns lantbutiker och restauranger i Nellim, Enare, Sevettijärvi och Kaamanen.
 • Det finns bränsledistribution i Näätämö.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.