Tsarmitunturis historia

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Tsarmitunturi ödemark är en gammal jaktmark, där det inte uppkommit permanent bosättning. De närmaste byarna är Nellim, Akujärvi och Keväjärvi. Flera av traktens ortsnamn härstammar från jakt- och fiskekulturen. Det viktigaste viltet har tidigare varit skogsvildren, björn, tjäder och utter, och flera ställen har fått sitt namn efter dessa. De viktigaste fiskfångsterna har varit lake, gädda, sik och öring.

En man står i en båt med ett sår och en stav i handen, det finns en fisk i såret.