Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Hettaområdet

En lavskrika letar föda på den snötäckta marken.

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Hettaområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvarterning och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Evenemang