Kajanaland, Puolanka
Areal 0,74 km², inrättad år 1998

Pirunkirkko skyddsskog är ett trevligt mål för dagsutflykter eller för längre turer till fots eller på skidor. Leden är lättframkomlig och på besvärliga ställen finns det broar och spångar. I raststugan kan du vila, äta din matsäck och lyssna till älvens porlande. Från Pirunkirkko går även en förbindelseled till längre vandringsleder såsom UKK-leden och Ilveskierros-leden.

Landskapet kring Pirunkirkko skyddsskog är mycket variationsrikt. Leden till Louhenjoki går genom ett mossbelupet gammalt granbestånd. Pirunkirkko är en plats där älven flyter fram i en smal bergsravin. I ravinen finns ståtliga klipphällar och en av dem kallas för djävulens predikstol på grund av sin speciella form. Kring Pirunkirkko och djävulens predikstol är Louhenjokis strand grusblandad och sluttande så man måste röra sig försiktigt där!

I älvdalen finns det också lummiga björkdominerade svämskogar och små lundartade kärr. Längs älven finns forsen Porttikoski och i dess närhet finns en vacker liten svämäng. Förr i tiden flottade man timmer längs älven och i Porttikoski finns lämningar av flottningsanordningar som minne av detta.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pirunkirkko

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pirunkirkkos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.