Pirunkirkko skyddskog

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Mellan två stora stenblock strömmar en älv. I omgivningen finns grönskande växtlighet och skog.

Kajanaland, Puolanka
Areal 0,74 km², inrättad år 1998

Pirunkirkko skyddsskog är ett trevligt mål för dagsutflykter eller för längre turer till fots eller på skidor. Leden är lättframkomlig och på besvärliga ställen finns det broar och spångar. I raststugan kan du vila, äta din matsäck och lyssna till älvens porlande. Från Pirunkirkko går även en förbindelseled till längre vandringsleder såsom UKK-leden och Ilveskierros-leden.

Landskapet kring Pirunkirkko skyddsskog är mycket variationsrikt. Leden till Louhenjoki går genom ett mossbelupet gammalt granbestånd. Pirunkirkko är en plats där älven flyter fram i en smal bergsravin. I ravinen finns ståtliga klipphällar och en av dem kallas för djävulens predikstol på grund av sin speciella form. Kring Pirunkirkko och djävulens predikstol är Louhenjokis strand grusblandad och sluttande så man måste röra sig försiktigt där!

I älvdalen finns det också lummiga björkdominerade svämskogar och små lundartade kärr. Längre ner längs älven finns forsen Porttikoski och i dess närhet finns en vacker liten svämäng. Förr i tiden flottade man timmer längs älven och i Porttikoski finns lämningar av flottningsanordningar som minne av detta.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pirunkirkko