Klippväggarna i Louhenjoki ravin sträcker sig ställvis upptill 20 meter över älvens yta. I Portinkoski smalnar älven och blir cirka 2 meter bred och den omges av 3 - 4 meter höga lodräta berg. I närheten av forsen finns många stora stenhällar med former som sätter fart på fantasin.

En fors kantad av vertikala klippor. Skog i bakgrunden.

Det berättas många historier om Pirunkirkko. Det sägs att en tidigare kyrkoherde i Puolanka gett platsen namnet Pirunkirkko (djävulskyrkan) efter ett stenblock som liknar en predikstol. Enligt en annan berättelse skulle en timmerkarl ha hoppat i "predikstolen" under ett skogshygge för att berätta historier, då någon konstaterat att mannen svär som fan i kyrkan.

En häll som det växer mossa på.

Skogsavverkningar började göras redan i slutet av 1800-talet i Puolanka. Mest skogsarbete utfördes i området i början av 1900-talet. Det sista stora skogshygget utfördes under åren 1957 - 1958. I närheten av Porttikoski kan man på en sträcka på cirka 150 meter se lämningar av gamla flottningsanordningar såsom olika gropar, murliknande stenkonstruktioner och stockar. Älvstranden var stenbelagd för att det skulle vara lättare att röra sig där vid stockflottning. Stockarna hör till en gammal flottningsränna med vilken timmer flottades förbi forsen.