Service i Pirunkirkko

Kundtjänst och vägledning

 • I anknytning till parkeringsplatsen finns en finskspråkig informationstavla.
 • Ytterligare information om utflyktsmålet fås från Kuhmos naturum Petola.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats och raststuga

 • I Pirunkirkko raststuga finns en eldstad och utanför stugan finns en eldplats.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstaden inne i stugan. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatsen.
 • På andra ställen är det alltid förbjudet att göra upp eld.
 • I Friluftslivets ABC kan du läsa mera om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Pirunkirkko raststuga. Bild: Hannu Huttu

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Läs om vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga uppsamlingskärl för avfall inne i området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pirunkirkko raststuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

 • Inom Paljakka-området finns många slags logimöjligheter. Ytterligare information om dem finns på Puolanka - Paljakka turistförenings webbplats (www.paljakka.fi, på finska).
 • Logimöjligheter finns också i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Vid Paljakka skidcenter finns ett husvagnsområde.
 • Längs vandringslederna finns ett flertal skärmskydd och kåtor och i närheten av dem är det tillåtet att tälta.

Service för rörelsehindrare

 • Inom området Pirunkirkko skyddsskog finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik,bensinstation och postombud är längs väg 888 i Kotila, cirka 6 km från Pirunkirkko parkeringsplats.
 • Närmaste bank, taxi, apotek och hälsovårdscentral finns i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Närmaste allmänna telefon finns i Paljakka skidcenter i Paljakka-huset som har öppet under säsongtid och tillfälligt vid andra tider.
 • I Paljakka skidcenter i Paljakka-huset finns ett café och en kiosk som har öppet under säsongtid.