Service i Pirunkirkko

Kundtjänst och vägledning

 • I anknytning till parkeringsplatsen finns en finskspråkig informationstavla.
 • Ytterligare information om utflyktsmålet fås från Kuhmos naturum Petola.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats och raststuga

 • I Pirunkirkko raststuga finns en eldstad och utanför stugan finns en eldplats.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstaden inne i stugan. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatsen.
 • På andra ställen är det alltid förbjudet att göra upp eld.
 • I Friluftslivets ABC kan du läsa mera om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Läs om vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga uppsamlingskärl för avfall inne i området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pirunkirkko raststuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrare

 • Inom området Pirunkirkko skyddsskog finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden