Bottenvikens öar och holmar

Sandstrand med ett par stora stenar. Strandvattnet är fryst. I bakgrunden skogen i höstfärger.

Norra Österbotten och Lappland
Kemi, Simo, Ijo, Uleåborg, Karlö

Landareal 8 km²

Området Bottenvikens öar och holmar består av tiotals öar och holmar som ligger ganska långt från varandra på det långa kustområdet mellan Uleåborg och Kemi, närmare bestämt mellan Karlö och Bottenvikens nationalpark. Många av dessa öar har fungerat, och fungerar fortfarande, som baser och landmärken för fiskare, och det har byggts serviceanläggningar på dem med tanke på dem som färdas till sjöss.

Bottenvikens öar och holmar lämpar sig för båtutflykter på en till ett par dagar, och de öar och holmar som ligger närmast kusten är på vintern populära utflyktsmål bland skidåkare. På de öar som man lättast når, nämligen Röyttä i Ijo och Satakari, vårdas gamla betes- och hagmarker.

Öarna i yttre skärgården är i huvudsak karga och steniga fågelöar och -skär, medan holmarna närmare fastlandet är frodigare och mer skogbevuxna. Områdets rika fågelfauna är värd att bekanta sig med.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/bottenvikensoarochholmar

Kundtjänst

Liminganlahti naturum

Tfn. 0206 39 6059 (Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).)

liminganlahti(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Bottenvikens öar och holmars karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.