Bottenvikens öar och holmar

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Sandstrand med ett par stora stenar. Strandvattnet är fryst. I bakgrunden skogen i höstfärger.

Norra Österbotten och Lappland
Kemi, Simo, Ijo, Uleåborg, Karlö

Landareal 8 km²

Området Bottenvikens öar och holmar består av tiotals öar och holmar som ligger ganska långt från varandra på det långa kustområdet mellan Uleåborg och Kemi, närmare bestämt mellan Karlö och Bottenvikens nationalpark. Många av dessa öar har fungerat, och fungerar fortfarande, som baser och landmärken för fiskare, och det har byggts serviceanläggningar på dem med tanke på dem som färdas till sjöss.

Bottenvikens öar och holmar lämpar sig för båtutflykter på en till ett par dagar, och de öar och holmar som ligger närmast kusten är på vintern populära utflyktsmål bland skidåkare. På de öar som man lättast når, nämligen Röyttä i Ijo och Satakari, vårdas gamla betes- och hagmarker.

Öarna i yttre skärgården är i huvudsak karga och steniga fågelöar och -skär, medan holmarna närmare fastlandet är frodigare och mer skogbevuxna. Områdets rika fågelfauna är värd att bekanta sig med.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/bottenvikensoarochholmar