Kartor över och kommunikationer till Bottenvikens öar och holmar

Man kan komma till hamnarna i Bottenviken från Uleåborg - Kemi -vägen (nr E75). De nordligaste öarna, av vilka Selkäsaari är den viktigaste, ligger utanför staden Kemi, och den sydligaste ön Kraaseli ligger i höjd med Uleåborg.

Kommunikationer

Man kan endast vattenvägen komma till holmarna och öarna, för det finns ingen landförbindelse mellan fastlandet och skärgården. På vintern kan man åka skidor till holmarna över isen.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med båt

 • Hamnar och båtramper i Bottenviken.
  • Även om vattenområdet är ganska grunt, bör de som färdas där ha tillräckligt gott sjömanskap. Det är tryggast att bekanta sig med havsnaturen i en stadig och sjöduglig båt.
 • Det går ingen reguljär båttrafik till Bottenvikens holmar och öar. En företagare arrangerar båttransport till holmen Röyttä från Praava hamn i Ijo.

Lämpliga startpunkter

 • Röyttä naturstig startar från hamnen på holmen.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkartor R441, R442, R454, S413, S423, S431, S432, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nr 2442 06, 2444 06, 2532: 03, 06, 10, 2533: 01, 05, 06, 2534: 01, 03, 04, 05, 2541: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nr 2444, 2531, 2532, 2533, 2534 och 2541, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Kustkorten nr 57 Marjaniemi - Uleåborg - Röyttä, nr 58 Ulkokrunni och nr 59 Kemi - Torneå, 1:50 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Översiktskort 931 Tornio - Uleåborg, 1:100 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus.
 • Översiktskort 958 Bottenviken, 1:250 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus.
 • Sjökortsserie G Bottenviken, 1:50 000. Sjökortsserien kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Cycling Pyöräily GT6 Lappi, 1:400 000. Karttakeskus 2005. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Cycling Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Vägkartor GT 10 och GT 12, 1:250 000. Karttakeskus 2007 och 2008. Kartorna kan köpas från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Bottenvikens öar och holmars karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.