På sandstränderna växer det strandråg. Bild: Hannu TikkanenFriluftsleder och stigar

Naturstig

  • Röyttä naturstig, 3 km, ger en god bild av de olika naturtyper som uppstått till följd av landhöjning samt av havsnaturen och holmens kulturhistoria. Den huvudsakligen spångade stigen startar i hamnen och går runt hela ön. Stigen går vid Hepoharju ner till öststranden, och en avstickare går från naturstigen till den västra stranden.
    • Service: På öns östra strand finns en eldplats, en kåta och en torrtoalett.

Snöskoterrutter

  • Snöskoterföreningarna vid kusten drar årligen - om isläget tillåter - en markerad snöskoterrutt på ca 80 km mellan Haukipudas och Kemi.

Utflyktskarta.fi: Bottenvikens öar och holmar

 

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!