Leder i Bottenvikens öar och holmar

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Friluftsleder och stigar

Naturstig

  • Röyttä naturstig, 3 km, ger en god bild av de olika naturtyper som uppstått till följd av landhöjning samt av havsnaturen och holmens kulturhistoria. Den huvudsakligen spångade stigen startar i hamnen och går runt hela ön. Stigen går vid Hepoharju ner till öststranden, och en avstickare går från naturstigen till den västra stranden.
    • Service: På öns östra strand finns en eldplats, en kåta och en torrtoalett.

Snöskoterrutter

  • Snöskoterföreningarna vid kusten drar årligen - om isläget tillåter - en markerad snöskoterrutt på ca 80 km mellan Haukipudas och Kemi.
    • Ytterligare information fås från snöskoterföreningen Haukiputaan moottorikelkkailijat ry.