Service i Bottenvikens öar och holmar

Kundtjänst och vägledning

 • Vid Röyttä naturstig finns det informationstavlor som presenterar holmens historia och natur. Vid holmens hamn finns det dessutom ett informationsskul. I besöks- och fiskehamnarna finns det informationstavlor som berättar om Bottenvikenområdet och dess serviceanläggningar.
 • Ytterligare information om området fås från Limingoviken naturum.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

 • I följande besökshamnar säljs förfriskningar eller erbjuds café- och restaurangtjänster: Hietasaari, Uleåborgs salutorg, Pöllisaari, Niemeläntörmä i Haukipudas, Ranta-Kestilä, Vatunginnokka, Simoniemi och Kemi.

Eldplatser

Koordinaterna har angivits enligt KKJ-koordinatsystemet (traficom.fi) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten förblir i Finlands nationella KKJ-koordinatsystem.

 • Kattilankalla utfärdshamn (65°08,15' 24°59,95', ETRS-TM35FIN: N: 7225127 E: 405961)
 • Kropsu utfärdshamn (65°09,0' 25°11,55', ETRS-TM35FIN: N: 7226432 E: 415074)
 • På en udde på ön Röyttäs östra strand (65°16,2' 25°13,2', ETRS-TM35FIN: N: 7239766 E: 416741)
 • På ön Härkäletto (65°30,09' 24°50,58', ETRS-TM35FIN: N: 7266106 E: 400032)
 • Hietakalla landstigningsplats på öns västra strand (65°29,0', 25°9,0', ETRS-TM35FIN: N: 7264918 E: 414285), kåta
 • Ryöskärinkalla landstigningsplats, kåta på öns östra strand (65°33,5' 25° 02,2', ETRS-TM35FIN: N: 7272146 E: 409187)

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då det råder varning för terrängbrand.

Dricksvatten

 • Ta med dricksvatten på utflykten. Båtfolk får dricksvatten från följande besökshamnar: Hietasaari, Uleåborgs salutorg, Pöllisaari, Vatunginnokka, Simonniemi, Karsikko, Kemi. Ytterligare information från Visit Saaristo (visitsaaristo.net).

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , dvs. var och en ansvarar själv för avfallshanteringen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Torrtoaletter på Kropsu, Röyttä, Hietakalla och Härkäletto.

Övernattning

Tältning

 • Följande ställen rekommenderas för båtfolk: Kattilankalla, Kropsu, Röyttä och Härkäletto.
 • Man får övernatta 1-3 dygn med stöd av allemansrätten.

Ödestugor och kåtor

 • På öarna Hietakalla och Ryöskärinkalla finns förutom ödestugor också kåtor man kan övernatta i.

Övernattning i omnejden

 • Båtfolk kan övernatta i flera hamnar vid Bottenvikens kust. Ytterligare information från Visit Saaristo (visitsaaristo.net).
 • Information om olika inkvarteringsalternativ i kommunerna på kusten fås från kommunernas turistbyråer och webbsidor.

Tillgängliga tjänster

Marjaniemi naturstig (800m) i Karlö är belagd med plankor och därmed tillgänglig med rullstol och barnvagn.

Service för båtfolk

Koordinaterna har angivits enligt KKJ-koordinatsystemet (traficom.fi) . De blåa sjökorten (traficom.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten förblir i Finlands nationella KKJ-koordinatsystem.

Farleder

 • Intill kusten, mellan Uleåborg och Kemi, går en farled vars minimidjup är 2,4 meter.
 • På vintern bör friluftsfolk ta i beaktande djupleden mellan Uleåborg och Kemi, som hålls öppen av isbrytare.

Utfärdshamnar

Besökshamnarna i Bottenviken är tämligen anspråkslösa med undantag av hamnarna på Röyttä och Kropsu. Till vissa hamnar kan man komma endast med en liten båt.

På de områden som förvaltas av Forststyrelsen finns följande utfärds- och skyddshamnar:

 • Kattilankalla, brygga (65°08,15' 24°59,95', ETRS-TM35FIN: N: 7225127 E: 405961) utfärdshamn
 • Kropsu eldplats (65°09,0' 25°11,55', ETRS-TM35FIN: N: 7226432 E: 415074) utfärdshamn
 • Röyttä i Ijo, brygga och eldplats (65°16,2' 25°13,2', ETRS-TM35FIN: N: 7239766 E: 416741) utfärdshamn
 • Hietakalla, ankarplats och kåta (65°29,0', 25°9,0', ETRS-TM35FIN: N: 7264918 E: 414285) utfärdshamn, tidigare skyddshamn för flottning
 • Härkäletto (65°30,09' 24°50,58', ETRS-TM35FIN: N: 7266106 E: 400032) utfärdshamn
 • Tiurasenkrunni, ankarplats (65°33,1867' 24°48,6970', ETRS-TM35FIN: N: 7271857 E: 398958), man kommer i land endast med liten båt 
 • Ryöskärinkalla, ankarplats och kåta (65°33,5' 25° 02,2', ETRS-TM35FIN: N: 7272146 E: 409187) utfärdshamn, man kommer i land endast med liten båt
 • Ulko-Kaapri (65°27,2' 25°14,8', ETRS-TM35FIN: N: 7260159 E: 418554) skyddshamn

De största gästhamnarna på kusten mellan Uleåborg och Kemi är:

Ytterligare information om dessa och övriga hamnar på området fås från Visit Saaristo (visitsaaristo.net).

Bränsledistribution

 • Marjaniemi hamn på Karlö, Kello fiskehamn och Kemi stads strand.

Övrig service i omnejden

I Uleåborg och Kemi finns det rikligt med tjänster. I tätorterna Haukipudas, Ijo, Kuivaniemi och Simo erbjuds alla de tjänster som är typiska för kommuncentra. Vid väg E75 finns välförsedda bensinstationer.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.