Aktiviteter i Bottenvikens öar och holmar

Segla och åka motorbåt

De holmar och öar i Bottenviken som har serviceanläggningar lämpar sig bra för båtutflykter på en till ett par dagar.

Skåda fåglar

Bottenvikens öar är ett ypperligt område att skåda sjöfåglar, vadare på havsstränderna och fåglar i strandskogarna. Man kan också på öarna följa med fågelsträcken om våren och hösten. Många flyttfåglar rastar då vid öarna. På området finns inga fågeltorn.

Bekanta sig med naturstigen

På holmen Röyttä i Ijo finns en ca 2 km lång naturstig, som berättar om Bottenvikens natur och öns historia, som färgas av sjöfart och såg- och stuveriverksamhet. På de övriga holmarna och öarna på området finns det inte markerade stigar i terrängen.

Göra långfärder på skidor

Vid Bottenviken kan man på vårvintern och våren göra långfärder på skidor (ibland också till fots) över isen från en ö till en annan och ha övernattningsutrustning med sig.

Åka skidor på havsisen

På vintern och våren åker folk flitigt skidor över isen till de närmaste holmarna, dvs. Röyttä, Satakari, Kriisi och Kropsu. Då istäcket är i gott skick, låter kommunerna dra upp skidspår i skärgården. Till holmen Röyttä kommer man bra med skidor från Praava fiskehamn i Ijo. Man får en bra allmän bild av holmarna från deras strand, växtligheten högre upp på öarna är däremot ganska snårig och svårframkomlig på skidor.

Kom dock ihåg att isen ofta är svagare på ställen där det förekommer strömningar och att strömningsställena varierar under vintern. Ta också i beaktande djupfarleden mellan Uleåborg och Kemi, som hålls öppen av isbrytare.

Fiska

Det krävs tillstånd för yrkesmässigt fiske på statens vattenområden och på allmänna vattenområden. Det är dock tillåtet att meta och pimpla med stöd av allemansrätten på alla vattenområden.

För spöfiske bör man erlägga den nya fiskevårdsavgifte (eraluvat.fi) och därtill skaffa spöfisketillstånd (eraluvat.fi) för Uleåborg. För fler spön måste spötillstånd för marint område erhållas (eräluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Jaga

Norra delarna av Röyttä och vattenområdena kring holmen hör till Forststyrelsens jaktområde för småvilt Röyttä nr 5627. Tillstånden kan köpas från Forstyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Plocka bär och svamp

På de högst belägna ställena på holmarna Röyttä och Satakari finns det lite bärmarker. På gamla torrängar kan man hitta en munsbit smultron. På öarna i Bottenviken förekommer det i någon mån havtorn och hallon.

Bada

Under heta sommardagar kan båtfolk söka sig till en exotisk badplats längre ut till havs, nämligen Santapankki. Det är en ensam, låg och långsmal sandö. De flesta övriga stränder på området är ganska steniga, men här och där finns det sandstränder där man kan bada. Området har ingen officiell badstrand.