Medvastö-Stormossen naturskyddsområden

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Solen går ner över myren. I förgrunden tallar och getpors, i bakgrunden den öppna myren.
I Medvastö-Stormossens naturskyddsområden imponerar naturen vid havsstranden med sin variationsrikedom. De representativa våtmarkerna, lundarna och vårdbiotoperna med sina typiska organismer utgör ett av de mest värdefulla naturobjekten i huvudstadsregionen. En del av områdena hinner man uppleva också under ett kort besök.

Närnaturen i huvudstadsregionen

Läge: Södra Finland, Nyland, Kyrkslätt Läs mer om att anlända till Medvastö.

Att göra: Fågelskådning. Läs mer om aktiviteter i Medvastö.

Att se: Två representativa fågelsjöar; Norra Fladet och Smedjeviken, iståndsatta vårdbiotoper som används som betesmark; Norra Fladet, Dåvits och det nya området Medvastsundet, som börjar användas som betesmark 2016. Stormossens högmosse i naturtillstånd. Från fågelplattformen vid Morsfjärden ser man ut över havsviken Smedjeviken. Läs mer om naturen i Medvastö.

Passar för: Dagsutflyktsmål för hela familjen. Lämpligt för fågelskådning särskilt under flyttningen. Vintertid utgör Dåvits betesmarker en utmärkt terräng för den som gillar att dra upp egna spår. Man får röra sig på Dåvits betesmarker på eget ansvar också under betesperioden.

Service: Utflyktsmål med fågelplattform, för vandrare som tar egna initiativ.

Leder: Stigen som leder till fågelplattformen är delvis spångbelagd (250 m).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/medvasto-stormossen

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Medvastö-Stormossens karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Esboviken

Bredviken

Noux