Medvastö-Stormossen naturskyddsområden

Fågelskådning Fotvandring Terrängskidning
Bild: Sirpa Routasuo
I Medvastö-Stormossens naturskyddsområden imponerar naturen vid havsstranden med sin variationsrikedom. De representativa våtmarkerna, lundarna och vårdbiotoperna med sina typiska organismer utgör ett av de mest värdefulla naturobjekten i huvudstadsregionen. En del av områdena hinner man uppleva också under ett kort besök.

Medvastö-Stormossen naturskyddsområdes läge i FinlandNärnaturen i huvudstadsregionen

Läge: Södra Finland, Nyland, Kyrkslätt (www.kirkkonummi.fi) Läs mer om att anlända till Medvastö.

Att göra: Fågelskådning. Läs mer om aktiviteter i Medvastö.

Att se: Två representativa fågelsjöar; Norra Fladet och Smedjeviken, iståndsatta vårdbiotoper som används som betesmark; Norra Fladet, Dåvits och det nya området Medvastsundet, som börjar användas som betesmark 2016. Stormossens högmosse i naturtillstånd. Från fågelplattformen vid Morsfjärden ser man ut över havsviken Smedjeviken. Läs mer om naturen i Medvastö.

Passar för: Dagsutflyktsmål för hela familjen. Lämpligt för fågelskådning särskilt under flyttningen. Vintertid utgör Dåvits betesmarker en utmärkt terräng för den som gillar att dra upp egna spår. Man får röra sig på Dåvits betesmarker (www.metsa.fi/davits, på finska) på eget ansvar också under betesperioden.

Service: Utflyktsmål med fågelplattform, för vandrare som tar egna initiativ.

Leder: Stigen som leder till fågelplattformen är delvis spångbelagd (250 m).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/medvasto-stormossen.

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia
Tfn. 040 163 6200
haltia(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Medvastö-Stormossen

Se anvisning: Med bil till Medvatö-Stormossen

Utflyktskarta.fi

Närliggande mål

Esboviken

Bredviken

Noux