Service i Medvastö-Stormossen

Kundservice och vägledning

  • Tilläggsinformation om Medvastö-Stormossen får man från Finlands naturcentrum Haltia.
  • I närheten av Medvastsundets parkering finns det en informationskarta på finska, svenska och engelska.
  • Vid Hirsalavägens parkeringsområde finns en informationskarta för Dåvits betesmarker på finska och svenska.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Dricksvatten

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl i området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Det innebär att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns ingen toalett i Medvastö-Stormossen.

Övernattning

  • Det är inte tillåtet att övernatta i området.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster i Medvastö-Stormossen.

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200