Service i Medvastö-Stormossen

Kundservice och vägledning

  • Tilläggsinformation om Medvastö-Stormossen får man från Finlands naturcentrum Haltia.
  • I närheten av Medvastsundets parkering finns det en informationskarta på finska, svenska och engelska.
  • Vid Hirsalavägens parkeringsområde finns en informationskarta för Dåvits betesmarker på finska och svenska.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Dricksvatten

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl i området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Det innebär att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns ingen toalett i Medvastö-Stormossen.

Övernattning

  • Det är inte tillåtet att övernatta i området.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster i Medvastö-Stormossen.

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi